Việt Nam thời dựng nước-Keith. W. Taylor

Đây cuộc truy tầm “bản sắc Việt Nam” dưới áp lực liên tục của một đế chế phương Bắc, trải qua suốt 12 thế kỷ đầy biến động được tái hiện qua cuốn sách Việt Nam thời dựng nước.