Thực thi Outlook Voice Access với Exchange Server 2007 (Phần 1)

Một chức năng mới rất phổ biến có trong Exchange Server 2007 Enterprise Edition đó là thư tín hợp nhất (Unified Messaging). Với tính năng này, bạn sẽ có một số tùy chọn cho việc kết nối từ xa đến mailbox. Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách cài đặt và thiết lập một chức năng thư tín hợp nhất, cách cấu hình Outlook Voice Access và kiểm tra cấu hình bằng Microsoft Testphone Tool có trong Exchange Server 2007.

UMS-Server Role

Một trong những bước đầu trong việc cung cấp đến cho người dùng Outlook Voice Access là sự bổ sung của UMS-Server role trong Exchange Server 2007. Nhiệm vụ này khá dễ dàng bởi bạn chỉ có hai tùy chọn:

1. Sử dụng công cụ dòng lệnh

Thực thi Outlook Voice Access với Exchange Server 2007 (Phần 1)
Hình 1: Thiết lập UM bằng công cụ dòng lệnh

2. Sử dụng GUI-Setup

Thực thi Outlook Voice Access với Exchange Server 2007 (Phần 1)
Hình 2: Thiết lập UM bằng công cụ GUI-Setup

Để thực hiện nhiệm vụ này bạn phải là một thành viên trong nhóm quản trị Exchange.

Các yêu cầu cần thiết

Sau khi thành công trong việc bổ sung thêm role này, chúng ta cần phải quan sát các nhiệm vụ đã được thực hiện để cung cấp khả năng truy cập Outlook Voice Access đến người dùng.

Đầu tiên, hãy đứng trên quan điểm người dùng: các yêu cầu của họ rất đơn giản và dễ dàng; chỉ có một thứ mà họ muốn đó là chức năng điện thoại mà không quan tâm kết kỹ thuật nào xây dựng nên nó.

Các yêu cầu cho mạng điện thoại: bạn phải cài đặt điện thoại có cung cấp chức năng Voice over IP (VoIP), bởi vì Exchange Server 2007 chỉ là một thiết bị VoIP trong mạng của bạn. Rất nhiều hệ thống điện thoại cung cấp tính năng này hoặc chí ít trong chúng cũng có thể được chuẩn bị để làm việc với VoIP. Nếu không có hệ thống phần cứng điện thoại thì bạn nên sử dụng hệ thống điện thoại phần mềm.

Danh sách đầy đủ các thiết bị có thể tham khảo trong địa chỉ này (Microsoft Exchange Server 2007 Telephony Advisor).

Nếu có đủ các yêu cầu cần thiết này và hệ thống được cấu hình đúng cách thì mạng của bạn đã thành công trong việc chuẩn bị cấu hình hỗ trợ UMS cho Exchange Server 2007. Tuy nhiên, nếu bạn chạy Exchange Server 2007 trong các môi trường ảo thì môi trường này sẽ không được hỗ trợ cài đặt Unified Messaging trên hệ thống máy chủ ảo, dù bạn có sử dụng công cụ nào đi chăng nữa.

Cấu hình Outlook Voice Access

Sau khi cài đặt thành công, chúng ta bắt đầu thực hiện việc cấu hình. Bạn có thể sử dụng Exchange Management Shell – nhưng trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng Exchange Management Console.

Giao diện điều khiển sẽ như hình dưới đây:

Thực thi Outlook Voice Access với Exchange Server 2007 (Phần 1)
Hình 3: Exchange Management Console sau khi cài đặt thành công Unified Messaging

Trước khi bắt đầu với các bước cấu hình chi tiết, chúng ta hãy làm rõ một số cụm từ được dùng trong bài.

UM Dial-in Plan

Exchange Dial-in plan là một mục trong Active Directory có các tập số điện thoại mở rộng của người dùng. Mỗi Dial-in plan gồm: thuê bao truy cập, mã quay số, các nhóm nguyên tắc quay số, các tính năng và thiết lập chung.

UM IP-Gateway

Mỗi UM IP-Gateway có địa chỉ IP hoặc FQDN của VoIP gateway.

UM Mailbox Policy

UM Mailbox Policy định nghĩa các văn bản thông báo cho hộp thư, các chính sách PIN và hạn chế quay số.

UM Auto Attendant

UM Auto Attendant có thể được sử dụng để định nghĩa các cuộc gọi được bản đồ và định tuyến như thế nào trong suốt các giờ làm việc và không làm việc.

Bây giờ chúng ta có thể kích hoạt dễ dàng unified messaging cho người dùng. Hãy chọn các thiết lập thích hợp trên menu nội dung mailbox của người dùng.

Thiết lập “ExchangeUMTestPhone.exe”

Sau khi tất cả cấu hình được thực hiện, chúng ta có thể bắt đầu việc kiểm tra xem mọi thứ có làm việc đúng như cấu hình của bạn không. Với mục đích này, Microsoft đã phát triển một công cụ nhỏ sử dụng cho Exchange Server 2007 đó là “ExchangeUMTestPhone.exe”. Công cụ này có thể tìm thấy trong đĩa Exchange Server 2007.

Để thiết lập máy khách chạy công cụ này, bạn phải thực hiện các bước dưới đây:

1. Cài đặt 32-bit Microsoft .NET Framework 2.0 trên máy khách sẽ chạy ứng dụng Exchange UM Test Phone.

2. Danh sách dưới đây liệt kê các file mà bạn phải copy vào một thư mục trên máy khách:

 • /assembly/GAC_32/Microsoft.Collaboration.Media/MediaVersionNumber/Microsoft.Collaboration.Media.dll
 • /assembly/GAC_MSIL/Microsoft.Collaboration/CollaborationVersionNumber/Microsoft.Collaboration.dll
 • /assembly/GAC_32/SIPEPS/SipsepsVersionNumber/SIPEPS.dll
 • Exchange Server/bin/exchmem.dll
 • Exchange Server/bin/extrace.dll
 • Exchange Server/public/Microsoft.Exchange.Common.dll
 • Exchange Server/bin/Microsoft.Exchange.Data.Common.dll
 • Exchange Server/bin/Microsoft.Exchange.Diagnostics.dll
 • Exchange Server/bin/Microsoft.Exchange.Net.dll
 • Exchange Server/bin/Microsoft.Exchange.Rpc.dll
 • Exchange Server/bin/ ExchangeUMTestPhone.exe

Chạy file .exe và nó sẽ chạy theo đúng như dưới đây:

Thực thi Outlook Voice Access với Exchange Server 2007 (Phần 1)
Hình 4: ExchangeUMTestPhone-Tool

Với công cụ này, bạn có thể chọn giữa bốn chế độ và kiểm tra xem chúng có đang chạy đúng hay không:

 • Call answering (http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124770.aspx)
 • Subscriber Access (http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124089.aspx)
 • Auto Attendant (http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa996332.aspx)
 • TLS functionality (http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb232157.aspx)

Mỗi link được giới thiệu kịch bản kiểm tra chi tiết và cho bạn thấy rõ về những điều kiện quyết định gì cần có trong kịch bản này.

Nhìn chung, các vấn đề trong suốt quá trình kiểm tra sẽ xuất hiện ở đây. Bên trong triển khai thực Unified Messaging, các kiểm tra thử sẽ trở thành quan trọng đối với bạn trong việc bảo đảm rằng mọi thứ đã được thiết lập đúng và không có lỗi cấu hình nào xuất hiện.

Khắc phục sự cố Unified Messaging

Nếu mọi thứ không làm việc đúng, công cụ ExchangeUMTestPhone cũng là một công cụ khắc phục sự cố. Bạn có thể chuyển sang chế độ gỡ rối bằng cách tạo file .ini với các thiết lập thích hợp cho nó một cách dễ dàng.

Sau khi khởi động lại Exchange Unified Messaging Service, bạn sẽ có thể gỡ rối hệ thống của mình. Nhờ các chức năng đăng nhập tốt hơn có ở bộ gỡ rối nên bạn có thể xem được mọi chỗ lỗi đã xuất hiện và cách khắc phục nó như thế nào.

Để kích hoạt Unified Messaging Server Logging, bạn có thể sử dụng Registry Editor và thay đổi thiết lập dưới đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/MSExchange UnifiedMessaging/Diagnostics

Các mức đăng nhập được hỗ trợ là:

 • Expert = 7
 • High = 5
 • Medium = 3
 • Low = 1
 • Lowest = 0

Sau khi khởi động lại dịch vụ, đăng nhập của bạn sẽ hiển thị chi tiết các thông báo lỗi. Giải pháp khác để giải quyết vấn đề này có thể là Exchange Troubleshooting Assistant, đây là thành phần được cài đặt mặc định trên Exchange Server.

Kết luận

Như đã thấy trong hướng dẫn này về cách cài đặt và kiểm tra nhắn tin hợp nhất trên Exchange Server 2007, cấu hình dịch vụ mới này hoàn toàn không phức tạp như bạn tưởng. Nếu bạn sử dụng một phương pháp đơn giản và bảo đảm rằng mọi thiết lập là đúng thì sẽ thành công. Và một điều quan trọng nữa là nếu có vấn đề gì xảy ra thì bạn cũng đã có các công cụ cho Exchange Server 2007 để khắc phục được sự cố và giải quyết các vấn đề.

Thực thi Outlook Voice Access với Exchange Server 2007 (Phần 1)Thực thi Outlook Voice Access với Exchange Server 2007 (Phần 2)

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.