Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)


Thích Máy Tính – Trong phần trước chúng ta đã hoàn thành cài đặt và cấu hình một Free/Busy Connector giữa Exchange 2007 và Lotus Domino. Và chúng ta cúng đã thấy thông tin truy vấn được chia sẻ giữa hai hệ thống khi xem trong Outlook Web Access.

Trong phần này, chúng ta sẽ di chuyển người dùng Domino dang Active Directoriy để chuẩn bị cho quá trình di chuyển dữ liệu trong hòm thư của họ.

Trong những phần trước chúng ta đã cài đặt Transporter Suite cho Lotus Domino trên máy chủ Exchange 2007, cấu hình đồng bộ hóa thư mục hai chiều giữa Domino Directory Active Directory của Exchange, và cũng đã thực hiện cấu hình truy cập lịch biểu Free/Busy trên hai hệ thống. Cấu hình này cho phép Contoso (sử dụng Exchange), và Fabrikam (sử dụng Domino) có thể cùng vận hành. Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển người dùng trên hệ thống Fabrikam sang Contoso. Tuy nhiên, trước khi di chuyển dữ liệu trong hòm thư từ Domino sang Exchange, trước tiên chúng ta phải di chuyển người dùng Domino sang Active Directory.

Di chuyển Domino Directory

Transporter Suite có thể được cấu hình để di chuyển dữ liệu từ Domino Directory sang Active Directory, hoặc sang những tài khoản người dùng hiện tại hay những tài khoản người dùng mới. Trong phần này, những tài khoản người dùng mới của Active Directory cần được tạo trong miên Active Directory của Contoso. Để hỗ trợ tác vụ này, hãy tạo một OU (Organization Unit) mới và đặt tên là Migrated Domino Users (Những người dùng Domino đã được di chuyển). OU này sẽ chứa những tài khoản người dùng mới tạo, trong khi Domino Users OU duy trì những địa chỉ đã được kích hoạt mail được tạo như một phần của tiến trình đồng bộ hóa thư mục.

Dưới đây là các bước cần thực hiện để di chuyển Domino Directory:

  • Mở Transporter Management Console.
  • Trong cây Console, mở rộng Migrate sau đó click vào Directory. Khi đó cửa sổ Enter Domino Credential hiện ra (hình 1). Tại đây nhập giấy phép của người dùng Domino mà máy trạm Notes đang sử dụng rồi click OK. Trong trường hợp này, bạn cần nhập mật khẩu của tài khoản quản trị vào ô Password.

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Hình 1: Cửa sổ nhập giấy phép Domino.

  • Trở lại cửa sổ chính của Transporter Suite, tại đây bạn sẽ thấy danh sách người dùng Domino (hình 2). Lưu ý rằng cột Active Directory Account không có thông tin nào vì chưa có tài khoản Active Directory nào được tạo. Bạn có thể lựa chọn những người dùng muốn di chuyển sang Active Directory. Trong hình 2, người dùng Domino User 1 đã được lựa chọn để di chuyển tới Active Directory.

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Hình 2: Lựa chọn người dùng để di chuyển sang Active Directory.
  • Sau khi đã lựa chọn những người dùng muốn di chuyển, phải chuột lên những người dùng đó chọn Migrate selected user… trong menu ngữ cảnh hay trong bảng Action. Phương pháp được sử dụng trong trường hợp bạn muốn tạo những tài khoản Active Directory mới cho người dùng Domino. Sau đó bạn sẽ thấy trang Introduction của wizard Domino User Migration. Tại đây bạn hãy nhấn phím Next để chuyển sang trang New Account Options và nhập thông tin cho các trường như trong hình 3.

Với trường Active Directory Container, lựa chọn một OU để lưu trữ những tài khoản mới. Trong ví dụ này chúng ta sẽ lưu trữ tài khoản người dùng mới trong Migrated Domino Users OU.

Trong trường New account initial password (mật khẩu ban đầu của tài khoản mới), vì chúng ta đang tạo mới những tài khoản Active Directory nên có thể đặt mật khẩu tại đây. Và lưu ý lựa chọn hộp chọn buộc người dùng thay đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên.

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Hình 3: Trang New Account Options.

Sau khi nhấn Next bạn sẽ chuyển sang trang Mailbox Options cho phép tạo một hòm thư Exchange cho người dùng Domino đã được di chuyển sang Active Directory. Chúng ta không cần tạo hòm thư ngay ở bước này vì chúng ta có thể tạo khi di chuyển dữ liệu trong hòm thư từ Domino sang Exchange sau này. Tuy nhiên để quá trình di chuyển dễ dàng hơn bạn hãy lựa chọn tạo hòm thư ngay tại đây vì mục đích của chúng ta là di chuyển những hòm thư từ Domino sang Exchange. Thực hiện congn hấn Next.

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Hình 4: Tạo hòm thư trong trang Mailbox Options.

Trang tiếp theo là Progress. Tại trang này bạn hãy nhấn nút Migrate để kết thúc tiến trình. Nếu quá trình di chuyển thành công bạn sẽ thấy thông báo The wizard completed successfully trên trang Completion (hình 5).

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Hình 5: Trang Completion cho biết quá trình di chuyển thành công.

Sau đó chúng ta quat lại với màn hình chính của Transporter Suite, lúc này trong cột Active Directory Account hiển thị thông tin của người dùng Domino đã được di chuyển (hình 6). Ngoài ra chúng ta có thể xác nhận quá trình di chuyển người dùng thành công bằng cách kiểm tra sự hiện diện của những tài khoản Active Directory trong Migrated Domino Users OU như trong hình 7, sau đó kiểm tra những hòm thư đã được tạo (hình 8). Bạn cũng có thể xác nhận những địa chỉ đã được kích hoạt mail cho người dùng Domino User 1 không còn hiển thị trong Domino Users OU nữa.

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Hình 6: Người dùng Domino được di chuyển sang Active Directory.

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Hình 7: Migrated Domino Users OU sau khi di chuyển người dùng sang
Active Directory thành công.

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Hình 8: Migrated Domino Users Mailbox sau khi di chuyển người dùng sang Active Directory thành công.

Migrate with manual Active Directory lookup

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa hai tùy chọn Migrate selected user…Migrate with manual Active Directory lookup…(Di chuyển với dò tìm Active Directory thủ công). Nếu muốn kết hợp người dùng Domino với những tài khoản Active Directory hiện có bạn sẽ phải lựa chọn tùy chọn thứ hai để dò tìm Active Directory thủ công. Nếu lựa chọn tùy chọn này thì trang thứ hai trong wizard sẽ là Manual Active Directory Lookup (hình 9). Bạn chỉ cần click vào nút Browse… rồi lựa chọn những tài khoản mong muốn.

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Hình 9: Di chuyển người dùng Domino bằng Manual Active Directory Lookup.


Di chuyển bằng Command Shell

Ngoài sử dụng Transporter Suite Console, bạn cũng có thể sử dụng lệnh Move-DominoUser để di chuyển người dùng sang Active Directory. Chúng ta sẽ di chuyển người dùng có tên Domino User 3 qua Transporter Command Shell. Trước khi thực hiện di chuyển, cần lưu ý rằng mật khẩu ban đầu cần một chuỗi bảo mật, hay nói cách khác bạn không thể nhập những đoạn văn bản thông thường. Hãy sử dụng biến $password như sau:

$password = Read-Host “Enter Initial Password” –AsSecureString

Khi đó mật khẩu sẽ được hiển thị dưới những kí tự thay thế (hình 10).

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Hình 10: Cài đặt mật khẩu ban đầu.

Tiếp theo chúng ta có thể di chuyển mật khẩu này bằng lệnh Move-DominoUser có cú pháp như sau:

Move-DominoUser –SourceIdentity “Domino User3/Fabrikam” -TargetOU “Migrated Domino Users” -DominoDirectoryServer dom-domino.contoso.com -InitialPassword $password

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.5)

Hình 11: Di chuyển người dùng Domino bằng Transporter Shell Command.

Kết luận

Trong phần này chúng ta đã thực hiện tiến trình di chuyển người dùng Domino từ Domino Directory sang Active Directory. Đây là bước cần thực hiện trước khi di chuyển dữ liệu hòm thư sang Exchange 2007. Trong phần cuối của loạt bài viết chúng ta sẽ thực hiện di chuyển dữ liệu hòm thư của Domino sang Exchange 2007.

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.