Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.1)


Thích Máy Tính – Exchange 2003 tích hợp nhiều công cụ riêng biệt cho phép người dùng sử dụng kết hợp hay thế cho Lotus Domino. Những công cụ riêng biệt này là các công cụ Connector của Microsoft cho các Lotus Notes, Microsoft Exchange Calendar Connector và Exchange Migration Wizard.

Giới thiệu

Mỗi công cụ kết nối luôn bao gồm hai mục đích chính là truyền thông tin giữa hai hệ thống và hỗ trợ đồng bộ hóa thư mục. Calendar Connector (kết nối lịch biểu), theo như ý nghĩa tên của nó, cho phép người dùng kiểm tra thông tin free/busy (bận/rỗi) dù người dùng đang đăng nhập vào máy chủ Exchange hay Domino. Trong khi đó Migration Wizard giải nén dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu Mail Database của Domino và nhập nó vào hòm thư của Exchage. Những công cụ này giúp cho admin rất nhiều trong quá trình chuyển đổi từ Domino lên Exchange.

Giờ đây, với Exchange 2007, chúng ta có thể sử dụng Microsoft Transporter Suite cho Lotus Domino với nhiều công cụ đã được cập nhật và tích hợp thêm một số công cụ mới trong một ứng dụng tiện lợi. Cũng giống như Exchange 2007, Microsoft Transporter Suite cũng tích hợp Transporter Management Console giúp admin sử dụng dễ dàng hơn nhờ có một giao diện quen thuộc. Ngoài ra, Microsoft Transporter Suite cũng tích hợp Exchange Management Shell giống như Exchange 2007, qua đó admin có thể sử dụng những câu lệnh shell rất mạnh để thực hiện nhiều tác vụ như di chuyển những hòm thư từ Domino sang Exchange 2007 bằng câu lệnh.

Transporter Suite gồm có 5 thành phần sau:

1. Directory Connector: Thành phần này đồng bộ hóa các đối tượng giữa Domino Directory và Active Directory rất giống với phương pháp Microsoft Connector sử dụng để kết nối các Lotus Notes trong Exchange 2003.

2. Free/Busy Connector: Cũng giống như thành phần tương tự của Exchange 2003, công cụ này cho phép người dùng khởi chạy máy trạm Lotus Notes và Outlook thực hiện truy vấn free/busy qua hai hệ thống.

3. Directory Migration: Công cụ Directory Migration cho phép người dùng tạo tài khoản người dùng Active Directory mới cho người dùng Domino Directory.

4. Mailbox Migration: Công cụ này thực hiện quá trình chuyển đổi thực dữ liệu người dùng từ Mail Database của Domino sang hòm thư của Exchange 2007.

5. Application Migration: Giúp đưa ứng dụng từ Domino sang máy chủ SharePoint của Microsoft.

Một điều bạn có thể nhận thấy ngay trong danh sách trên đó là sự thiếu vắng của những công cụ thực hiện truyền thông tin giữa Domino và Exchange 2007. Đó là do thông tin trao đổi giữa Domino và Exchange 2007 giờ đây sử dụng công cụ SMTP thay thế cho công cụ Microsoft Connector truyền thống giúp truyền thông tin giữa các Lotus Notes.

Trong loạt bài viết này sẽ chỉ tập trung vào bốn công cụ đầu tiên trong danh sách trên (ngoại trừ Application Migration), và cấu hình cho một số miền tài liệu ngoài Domino cần thiết cho Free/Busy Connector.

Điều kiện hỗ trợ

Trong những trường hợp cùng vận hành trên một hệ thống hay chuyển đổi, phiên bản cụ thể của hệ thống nguồn thông tin được những công cụ di chuyển hỗ trợ là mối quan tâm hàng đầu. Điều đầu tiên cần chú ý đó là phiên bản Transpoter Suite sẽ sử dụng trên hai hệ thống. Microsoft khuyến cáo Transporter Suite yêu cầu phiên bản Lotus Notes 6.x hay 7.x dành cho máy trạm phải được cài đặt trên máy chủ sử dụng Directory Connector (sẽ được khởi tạo Directory Connector sau).

Ngoài ra còn nhiều điều khác cần phải chú ý xung quanh một số hỗ trợ của Microsoft dành cho những phiên bản Lotus Domino. Chỉ có Lotus Domino 6.x và 7.x được hỗ trợ thực hiện thao tác giữa các thành phần. Hay nói cách khác, người dùng không thể sử dụng Lotus Domino 5 để đồng bộ hóa thư mục, kiểm tra free/busy hay điều hướng thông tin bằng SMTP. Tuy nhiên, Lotus Domino 5 lại hỗ trợ cho người dùng và quá trình chuyển hóa email sẽ thực hiện trong loạt bài viết này.


Tình huống chuyển đổi và sử dụng kết hợp

Bài viết này sẽ đặt ra một tình huống có hai hệ thống gồm ContosoFabrikam. Contoso hiện đang sử dụng Exchange 2007Fabrikam đang sử dụng Domino 7. Contoso có một tên miền SMTP contoso.com, và Fabrikam cũng có một tên miền SMTP là fabrikam.com. Giả sử Contoso quyết định sử dụng kết hợp cùng Fabrikam do không thể chuyển mọi người dùng trên hệ thống Domino sang Exchange 2007 ngay lập tức. Có bốn thao tác chính cần thực hiện để có thể sử dụng kết hợp và thay thế Domino bằng Exchange 2007, gồm:

 • Directory Synchronization (Đồng bộ hóa thư mục): Đây là nơi Contoso và Fabrikam chia sẻ tài liệu giữa hai hệ thống.
   
 • Free/Busy Lookups (Tra cứu Free/Busy): Cấu hình Free/Busy Connector cho phép người dùng một trong hai hệ thống kiểm tra sự có mặt của những người dùng khác trên hệ thống còn lại.
   
 • Di chuyển tài khoản người dùng vào Active Directory: Quá trình này đảm bảo địa chỉ email của những người dùng Domino xuất hiện trong Exchange Global Address List (GAL).
   
 • Di chuyển mail sang Exchange: Khi Fabrikam đã sẵn sàng chuyển mọi người dùng Domino sang Exchange . Quá trình này sẽ di chuyển mọi mục thư trong hòm thư của những người dùng đó sang Exchange 2007.

Để hỗ trợ cho hệ thống này, bạn nên sử dụng thêm một Domain Controller chạy Exchange 2007 và một máy chủ khác chạy Domino 7.0.2. Dĩ nhiên, trong một hệ thống thực có thể sử dụng kết hợp nhiều thành phần khác nhưTransporter Suite (sẽ được trải rộng qua nhiều máy chủ khác nhau). Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng tài khoản quản trị Domino ban đầu trước đó được cài đặt như một tài khoản sử dụng để vận hành Transporter Suite (cần đến mọi cấp phép Domino).

Cài đặt Transporter Suite

Trước khi thao tác với Directory Synchronization và thực hiện di chuyển, chúng ta cần phải cài đặt Transporter Suite trên máy chủ Exchange 2007. Nên nhớ bạn cũng phải cài đặt máy trạm Notes trên máy chủ Exchange 2007. Để cài đặt Transporter Suite bạn thực hiện các thao tác sau:

 • Trước tiên tải Transporter Suite tại đây. Transporter Suite có hai phiên bản, phiên bản Transporter.msi dành cho hệ thống 64 bit, và Transporter32.msi dành cho hệ thống 32 bit. Bạn cần kiểm tra thông tin hệ thống trước khi tải.
   
 • Sau khi hoàn thành tải, trên máy chủ Exchange 2007 chạy trình cài đặt MSI liên quan và bạn sẽ thấy cửa sổ Welcome, tiếp theo đó là thỏa thuận giấy phép (License Agreement).
   
 • Tại cửa sổ Select Components and Install Location, click chọn Microsoft Transporter Tools (không lựa chọn Free Busy Connector Add-Ins Task for Lotus Domino). Sau đó đặt địa chỉ cài đặt. Địa chỉ cài đặt mặc định là C:/Program Files/Microsoft Transporter Tools.
   
 • Sau đó nhấn Next để chuyển sang cửa sổ tiếp theo rồi nhấn Install.
Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.1)
Lựa chọn Transporter Suite Component.

Khi đã hoàn thành cài đặt, bạn sẽ thấy một folder mới xuất hiện trong Programs có tên Microsoft Transporter Suite for Domino chứa Console và Shell quản lý.


Directory Synchronization

Trong tình huống giả định trên, thao tác đầu tiên Contoso có được Fabrikam là để tạo một GAL giữa hai hệ thống. Nói theo cách khác, mọi người dùng có thể thấy những người dùng khác trên hệ thống Exchange hay Domino.

Người dùng Domino sẽ được đồng bộ hóa trong Active Directory của Contoso, như danh bạ mail, giúp khởi tạo một Organization Unit (OU) cụ thể cho mục đích này. Chỉ có thể có một OU đích duy nhất được định nghĩa như kho lưu trữ thông tin nhập. Giả sử đặt tên kho lưu trữ này là Domino Users. Tương tự, những đối tượng Active Directory liên quan tới Exchange như người dùng, nhóm và danh bạ sẽ được đồng bộ hóa trong hệ thống Domino Fabrikam được chỉ định vào thư mục NAMES.NSF mặc định. Sau đó bạn sẽ thấy một số hộp chọn giúp bạn thực hiện cấu hình danh sách và nhóm mail kích hoạt trong Active Directory đã được đồng bộ hóa hay không, do đó những tùy chọn này là không bắt buộc.

Trước tiên chúng ta hãy thực hiện khởi tạo Directory Connector để có thể thực hiện tiến trình đồng bộ hóa này. Để có thể hoàn thành tiến trình này thành công từ Exchange thì tài khoản sử dụng phải được có vai trò quản trị máy chủ Exchange.

Thực ra, quá trình tạo Directory Connector khá đơn giản vì không có bất cứ tùy chọn cấu hình nào. Bạn có thể sử dụng Transporter Command Shell hay Transporter Management Console để khởi tạo. Dưới đây là các bước khởi tạo Directory Connector trong Transporter Management Console:

 • Mở Management Console, lựa chọn tùy chọn Option từ cây Console.
   
 • Sau đó phải chuột vào tùy chọn Connect rồi lựa chọn Create Directory Connector từ menu ngữ cảnh, hoặc lựa chọn tùy chọn có tên tương tự trong bảng Action.
   
 • Tiếp theo bạn sẽ thấy wizard Create Directory Connector. Click Next sau đó nhấn nút Create trên cửa sổ Progress. Sau đó nhấn nút Finish.

Để tạo Directory Connector qua Transporter Command Shell, bạn chỉ cần chạy lệnh cmdlet New-DominoDirectoryConnector.

Thay thế Domino bằng Exchange 2007 (P.1)
Directory Connector vừa tạo

Kết luận

Trong phần này chúng ta đã tìm hiêu qua ứng dụng Transporter Suite cho Lotus Domino, một số tiêu chí và thực hiện cài đặt. Phần này cũng đã giới thiệu một số bước triển khai đồng bộ hóa thư mục giữa Exchange và Domino. Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện tiến trình đồng bộ hóa thư mục.

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.