Tải bộ cài đặt MISA Bamboo.NET 2019 R4 cập nhật 16/3/2018

Phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2019 là phần mềm kế toán giúp các đơn vị xã, phường thực hiện các nghiệp vụ: Dự toán ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Lương…

Tải bộ cài đặt MISA Bamboo.NET 2019 R4 cập nhật 16/3/2018
 

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R4

1. Nghiệp vụ mới

 1. C2-05c/NS- Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
 2. C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
 3. C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
 4. C2-01c/NS: Lệnh chi tiền (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
 5. C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
 6. C3-04/NS-Giấy nộp trả vốn đầu tư(Thông tư 77/2017/TT-BTC)
 7. C2-03/NS- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ứng trước (Mẫu tùy chỉnh) (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
 8. C2-12/CKC: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
 9. C2-13/NS: Phiếu điều chỉnh cam kết chi (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

 

2. Nghiệp vụ thay đổi

 1. Cập nhật mẫu Phiếu thu và Phiếu chi theo Thông tư 107/2017/TT-BTC để đáp ứng đúng văn bản hiện hành
 2.  Đáp ứng mẫu giấy rút dự toán in được theo chương 800 và cộng gộp MLNS trên mẫu Thông tư 77 theo yêu cầu kho bạc
 3. In Quyết toán chi ngân sách xã theo Mục lục ngân sách (Thông tư 344/2016/TT-BTC) hiển thị chương 800 theo yêu cầu kho bạc 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *