Sử dụng công cụ phân tích kết nối từ xa cho Exchange Server – Phần 1


Anderson Patricio

Thích Máy TínhTrong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về công cụ Exchange Server Remote Connectivity Analyzer (ExRCA) để các quản trị viên có thể hợp lệ hóa Autodiscover, Outlook Anywhere (trước đây vẫn được biết đến với tên RPC trên HTTP) và việc cấu hình inbound SMTP thông qua một công cụ web.

Công cụ ExRCA

Phát hành hiện hành của công cụ này chỉ dành cho mục đích test và công cụ có 5 tùy chọn sau:

 • Outlook 2007 Autodiscover connectivity test
 • Outlook 2003 RPC over HTTP connectivity test
 • ActiveSync Autodiscover test
 • ActiveSync test
 • Inbound SMTP e-mail test

Chúng ta hấy hầu hết các tính năng của công cụ này đều được thiết kế để cho phép test Exchange Server 2007, mặc dù vậy bạn vẫn có thể test kết nối RPC trên HTTP (thành phần được cấu hình trong một máy chủ Exchange Server 2003) và cả tính năng inbound SMTP e-mail test (thành phần có thể được sử dụng cho các máy chủ SMTP).

Chúng ta hãy truy cập vào công cụ, mở trình duyệt của bạn và trỏ đến http://www.testexchangeconnectivity.com, trang chính của công cụ sẽ hiện thị như trong hình 01.

Sử dụng công cụ phân tích kết nối từ xa cho Exchange Server – Phần 1
Hình 01

Trong loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các tùy chọn này và sẽ đi hợp lệ hóa Exchange Server trong mỗi một cấu hình. Thứ quan trọng nhất ở đây không chỉ là test các chức năng mà còn phải hiểu được chỗ nào bạn có thể cấu hình nó để có được kết quả như mong đợi.

Nếu bạn này có còn thắc mắc về Exchange Server 2007 và cấu hình các dịch vụ web, chúng tôi khuyến nghị các bạn nên đọc bài này, ở đây bạn có thể tìm ra cách cấu hình các dịch vụ để sử dụng các URL bên trong và bên ngoài. Trong bài này, chúng tôi chỉ tập trung vào phần bên ngoài nhưng trong công ty bạn, bạn phải bảo đảm rằng các máy khách bên trong và bên ngoài đều có khả năng kết nối mà không có vấn đề gì cũng như các cảnh báo SSL nào.

Cuối cùng, công cụ web này được thiết kế để test sự hợp lệ hay không hợp lệ của các chứng chỉ. Mỗi một bài test đều có cách riêng để vòng tránh sự hợp lệ hóa chứng chỉ, điều đó có nghĩa rằng nếu bạn đang sử dụng PKI bên trong hoặc một CA không hợp lệ thì bạn vẫn có khả năng sử dụng công cụ này để test.

Test kết nối Microsoft Office Outlook 2007 Autodiscover

Có rất nhiều câu hỏi về Autodiscover trên forum của Microsoft, đây là một số điểm chính về tính năng của Autodiscover và một trong số chúng có thể trả lời các câu hỏi mà bạn có thể vướng mắc trong quá trình thiết kế và triển khai Exchange Server 2007:

 • Autodiscover chỉ được sử dụng bởi Outlook 2007 và Windows Mobile 6.1.
 • Autodiscover làm việc theo nhiều cách khác nhau cho các máy khách bên trong và bên ngoài.
 • Đối với các máy khách bên trong thuộc và Active Directory sẽ tìm kiếm một Service Connection Point (SCP) trong Active Directory để tìm ra máy chủ CAS nào đang có sẵn để truy vấn Autodiscover URL.
 • Máy khách bên ngoài hoặc máy khách không có khả năng truy vấn Active Directory cho đối tượng SCP sẽ tìm kiếm một bản ghi host có tên autodiscover.<smtp domain>. Cho ví dụ: Nếu địa chỉ smtp của bạn là [email protected] thì Outlook 2007 sẽ tìm kiếm trên for autodiscover.company.com để truy vấn các thiết lập Autodiscover nhằm áp dụng trong cấu hình Outlook hiện hành.
 • Autodiscover DNS Records sẽ được sử dụng cho các máy khách bên ngoài, điều đó có nghĩa rằng bạn không nên thêm bất cứ entry autodiscover nào vào DNS bên trong vì nó sẽ không được sử dụng.

Như đã được giới thiệu ở trên, ExRCA chỉ có thể test phần bên ngoài của Autodiscover và một máy khách bên ngoài sẽ dùng bốn cách khác nhau để lấy các thông tin của Autodiscover, đây là các cách máy khách bên ngoài kết nối trong tổ chức Exchange từ một nguồn bên ngoài:

 • Máy khách trỏ đến https://domain.com/Autodiscover/Autodiscover.xml.
 • Máy khách trỏ đến https://autodiscover.domain.com/Autodiscover.xml.
 • Máy khách trỏ đến http://autodiscover.domain.com/autodiscover/autodiscover, trong trường hợp này, máy khách sẽ sử dụng phương pháp gián tiếp và một thông báo sẽ được hiển thị bên phía trình khách về sự gián tiếp này. Kịch bản này có thể được sử dụng trong kịch bản các dịch vụ đã được cấu hình.
 • Cuối cùng máy khách trỏ đến tài nguyên mà nó tìm trong Autodiscover SRV Record (_autodiscover._tcp.domain.com). Outlook 2007 sẽ tìm kiếm bản ghi SRV và chứng chỉ cho host đã được chỉ định trong SRV đó mới được sử dụng. Trong kịch bản này, Outlook 2007 client phải có tối thiểu cũng được cài đặt Service Pack 1 hoặc bản hotfix cho phép tính năng như vậy (thứ không có trong phiên bản RTM của Outlook 2007).

Chúng ta hãy sử dụng ExRCA để chỉ ra cách Autodiscover sẽ làm việc như thế nào cho các máy khách bên ngoài. Đầu tiên, hãy tạo một tài khoản giả để có thể được sử dụng trong các bài test sau này và ngay sau khi kết thúc các bài test thì tài khoản này có thể được remove.

Mở http://www.testexchangeconnectivity.com và chọn Microsoft Office Outlook 2007 Autodiscover Connectivity Test sau đó kích Next.

Trong  phần Account & Test Details (Hình 2), bạn hãy điền vào đó địa chỉ email, Domain/Username và Password. Trong phần Verification, hãy đánh vào đó các ký tự mà bạn thấy bên phía ảnh bên trái và hãy tích vào hộp chọn xác nhận sự chấp nhận thỏa thuận của bạn, sau đó kích Perform Test.

Sử dụng công cụ phân tích kết nối từ xa cho Exchange Server – Phần 1
Hình 02

ExRCA tương tự logic như Outlook 2007 client để test dịch vụ Autodiscover và đó cũng là lý do sao hiểu cách Outlook xác định dịch vụ Autodiscover ra sao lại quan trọng đến vậy. Ở phía trên của trang, chúng ta sẽ thấy một biểu tượng lớn màu đỏ (không thành công) hoặc xanh (thành công), bên dưới biểu tượng chúng ta có thể mở rộng Test Steps hai lần, khi đó sẽ thấy các thông tin chi tiết về phương pháp nào đã được sử dụng bởi ExRCA để tìm các thông tin Autodiscover.

Trong ví dụ này, chúng ta có thể hợp lệ hóa trong Test Steps thứ hai, ở đây chúng ta có hai entry nhưng entry đầu tiên bị thất bại vì nó đã tìm kiếm https://ccc.ca/Autodiscover/Autodiscover.xml nhưng địa chỉ này không được publish trong miền của chúng tôi còn entry thứ hai (hình 3) tốt và đã tìm thấy https://autodiscover.ccc.ca/autodiscover/autodiscover.xml.

Sử dụng công cụ phân tích kết nối từ xa cho Exchange Server – Phần 1
Hình 03

Chúng ta cũng có thể sử dụng công cụ để kiểm tra tất cả các bước đã được thực hiện nhằm mục đích chỉ ra phương pháp Autodiscover nào đang được sử dụng. Cách làm đầu tiên không thành công vì không tìm thấy host. Sử dụng công cụ này chúng ta có thể quan sát chi tiết những gì đã được test và công cụ có thành công hay không trong mỗi nhiệm vụ, xem thể hiện trong hình 4 và phần mô tả bên dưới:

 • ExRCA đã tìm thấy host autodiscover.ccc.ca, chúng ta cũng có thể sử dụng công cụ để xem địa chỉ IP nào đã dược dùng.
 • ExRCA test cổng 443 cho host đã tìm thấy trong bước trên.
 • ExRCA hợp lệ hóa để chứng chỉ tương xứng với tên autodiscover.ccc.ca
 • ExRCA truy vấn file XML gồm có tất cả các cấu hình cần thiết cho Outlook 2007, và bên trong dữ liệu này, máy khách Outlook sẽ có thể truy cập các dịch vụ web của Exchange, chẳng hạn như: Availability, OAB và UM.

Sử dụng công cụ phân tích kết nối từ xa cho Exchange Server – Phần 1
Hình 04

Lúc này chúng ta đã biết rằng dịch vụ autodiscover hiện đang làm việc và Outlook 2007 bên ngoài có thể vào được các URL của các dịch vụ web đã được sử dụng bởi Exchange Server, từ đó chúng ta có thể chuyển sang phần tiếp theo. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ test xem Outlook Anywhere hiện có làm việc tốt hay không và các test khác của công cụ này.

Kết luận

Trong phần đầu tiên này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách hợp lệ hóa các dịch vụ autodiscover bằng công cụ web (ExRCA) và cách Outlook 2007 tìm autodiscover để truy vấn Outlook Anywhere và các thông tin dịch vụ web mà không cần sựcan thiệp của người dùng.

Trong phần tiếp theo của loạt bài này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn test Autodiscover và bên cạnh đó còn test cả Anywhere và một số test khác của ExRCA.

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.