Sử dụng chức năng Google Dịch trong Google Sheets

google trannslate trong google sheets

Trong Google Sheets, bạn có thể dễ dàng dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác bằng chức năng Google dịch. Đây là cách làm!

Nếu bạn làm việc cho một công ty quốc tế, bạn có thể cần phải giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nếu bạn không quen thuộc với một ngôn ngữ, điều này có thể là một thách thức. May mắn thay, trong Google Trang tính, chức năng Google Dịch cho phép người dùng dịch văn bản trong các ô hoặc phạm vi ô mà không cần rời khỏi trang tính.

Đó là một Công thức Google được tích hợp sẵn, vì vậy bạn không cần tiện ích mở rộng trình duyệt hoặc tiện ích bổ sung Google Trang tính. Đây là cách sử dụng công thức Google Dịch trong trang tính của bạn để dịch văn bản.

CÔNG THỨC CHO GOOGLE DỊCH (GOOGLE TRANSLATE)

Hãy xem cú pháp và đổi số hàm của Google Dịch

=GOOGLETRANSLATE(text, [source_language, target_language])

Công thức Google Dịch chứa ba đối số, như được hiển thị ở trên. Cái đầu tiên là bắt buộc, trong khi hai cái còn lại là tùy chọn.

  1. Văn bản (text) : Đối số đề cập đến văn bản bạn muốn dịch. Bạn có thể đặt văn bản trực tiếp trong dấu ngoặc kép trong công thức hoặc tham chiếu đến ô trong Google Trang tính có chứa văn bản.
  2. Ngôn ngữ nguồn (Source_Language) : Đây là một đối số tùy chọn bao gồm hai từ mã. Nó đề cập đến ngôn ngữ mà văn bản hiện đang sử dụng. Google Sheets đủ thông minh để tự hiểu ngôn ngữ nguồn nếu bạn đặt đối số này là tự động. Tuy nhiên, bạn nên chỉ định ngôn ngữ nguồn nếu bạn biết. Nếu không, không có hại gì khi đặt nó ở chế độ tự động.
  3. Ngôn ngữ đích (Target_Language) : Đây cũng là một đối số tùy chọn đề cập đến ngôn ngữ bạn muốn dịch văn bản sang. Bạn nên chỉ định đối số nếu bạn định dịch văn bản sang ngôn ngữ khác với ngôn ngữ mặc định của mình. Nếu tùy chọn này được đặt thành tự động, Google Sheets sẽ dịch văn bản sang ngôn ngữ được đặt trên PC của bạn theo mặc định.

Mặc dù hai tùy chọn cuối cùng là tùy chọn, nhưng bạn nên chỉ định chúng để tránh bất kỳ lỗi hoặc phức tạp nào. Nếu bạn không quen thuộc với bất kỳ ngôn ngữ nguồn hoặc ngôn ngữ đích nào, bạn có thể đặt các đối số là tự động.

Tuy nhiên, nếu bạn không biết các chữ viết tắt của ngôn ngữ bạn đang dịch, bạn có thể xem chúng từ danh sách mã ngôn ngữ của Wikipedia .

Trước giai đoạn triển khai, trước tiên bạn nên sao chép bất kỳ mã ngôn ngữ nào mà bạn định chuyển đổi từ hoặc sang. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi xác định các đối số trong hàm.

Trong số các mã ngôn ngữ, tiếng Anh là “en”, tiếng Đức là “de”, tiếng Ý là “it”, và tiếng Việt là “vi”. Ghi lại các mã ngôn ngữ và hãy đưa chức năng Google Dịch vào hoạt động.

DỊCH VĂN BẢN TRONG GOOGLE SHEETS

Trong bốn ô sau, từ A2 đến A5, bạn có thể thấy các mẫu văn bản tiếng Anh mà chúng tôi muốn dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

Su dung chuc nang Google Dich trong Google Sheets
  1. Chuyển đến Ô B2
  2. Thêm chức năng Google Dịch (Google Translate)

=GOOGLETRANSLATE(text, [source_language, target_language])

Su dung chuc nang Google Dich trong Google Sheets

3. Tham chiếu ô A2 làm đối số văn bản đầu tiên.

4. Đặt ngôn ngữ nguồn là “ en ”.

5. Đặt ngôn ngữ đích là “ vi ”.

Su dung chuc nang Google Dich trong Google Sheets

6. Nhấn Enter để thực thi công thức.

Su dung chuc nang Google Dich trong Google Sheets

Như bạn có thể thấy, văn bản tiếng Anh đã được dịch sang tiếng Việt. Sử dụng chức năng trình tự điền tự động, kéo xuống để dịch văn bản trong các ô khác xuống hàng.

Su dung chuc nang Google Dich trong Google Sheets

Nếu bạn quên các đối số của hàm, bạn có thể nhấn nhìn vào hướng dẫn đã đề xuất, có cả ví dụ minh họa để bàn dể dàng thực hiện.

Su dung chuc nang Google Dich trong Google Sheets

Bây giờ, hãy triển khai công thức Google Dịch bằng cách đặt đối số ngôn ngữ nguồn hoặc ngôn ngữ đích thành tự động và giữ cả hai đối số là tự động trong một đối số khác.

LÀM CHO CÔNG THỨC GOOGLE DỊCH CÓ THỂ TỰ ĐỘNG ĐỊNH CẤU HÌNH

Hãy chuyển đổi lại ngôn ngữ tiếng Đức sang tiếng Anh bằng cách giữ cho ngôn ngữ nguồn tự động.

1. Chuyển đến Ô D2 .

2. Đặt ô B2 làm tham chiếu cho đối số văn bản.

3. Thêm “ auto ” làm đối số source_language.

4. Đặt đối số ngôn ngữ đích là “ de ”.

Su dung chuc nang Google Dich trong Google Sheets

5. Nhấn enter để công thức được thực thi, thì bạn đã dịch được từ tiếng Đức sang tiếng Việt.

Google Sheets đã chọn ngôn ngữ nguồn một cách thông minh và chuyển nó thành ngôn ngữ đích của chúng tôi.

Đôi khi văn bản có thể không dịch với các từ đồng nghĩa chính xác, nhưng nó sẽ có ý nghĩa trong bất kỳ ngôn ngữ nào.

Điền các ô khác xuống hàng.

Su dung chuc nang Google Dich trong Google Sheets

KẾT THÚC

Dịch văn bản trong Google Sheets được thực hiện dễ dàng với sự trợ giúp của Google Dịch. Bằng cách sử dụng chức năng này, bạn có thể dịch các trang tính mà không cần sử dụng các chương trình của bên thứ ba.

Việc Google Dịch truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu của Google làm giảm đáng kể khả năng xảy ra lỗi.

Nguồn: Internet

Bài viết liên quan:

Cách để sử dụng Google Sheets ngoại tuyến

Cách tạo đồ thị, biểu đồ trong Google Sheets

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *