Quản lý Exchange Server 2007 sử dụng trạm làm việc Windows XP

Cài đặt Exchange Management Tools (các công cụ quản lý Exchange) trên một trạm làm việc chạy Windows XP.

Một vài nhà quản trị không thích sử dụng các phiên Terminal Services để quản lý môi trường Exchange Server của họ. Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Exchange Management Tools trên một trạm làm việc chạy Windows XP 32bit.

Hiện tại, chưa hỗ trợ cài đặt Exchange Management Tools trên Windows Vista. Nếu bạn đang chạy Vista thì phải đợi cho sự phát hành của phiên bản Exchange Server 2007 Service Pack 1.

Nếu chạy Windows XP x64 bit, bạn có thể tìm hiểu bên một số tài liệu nhưng nên sử dụng x64 Tools. Trong bài này, chúng tôi chỉ chú trọng đến máy tính Windows XP 32bit.

Để có thể thực hiện mục tiêu đề ra, phải thực hiện các bước sau:

1. Cài đặt các file lõi chung cho IIS trên trạm làm việc

2. Cài đặt .NET Framework 2.0

3. Cài đặt hotfix (bản vá nóng) cho .NET Framework 2.0

4. Cài đặt Microsoft Management Console (MMC) 3.0

5. Cài đặt Windows PowerShell

6. Cài đặt Exchange Server 2007 trên một trạm làm việc Windows XP

Cài đặt các file lõi chung cho IIS

Bước đầu tiên là bạn sẽ phải cài đặt các file lõi chung cho IIS trên máy trạm bằng cách thực hiện như sau:

1. Kích vào Start

2. Chọn Settings

3. Chọn Control Panel

4. Kích đúp vào Add or Remove Programs

5. Kích chọn Add/Remove Windows Components ở phần bên trái

6. Chọn Internet Information Services (IIS) và kích lên nút Details… (Hình 1)

Quản lý Exchange Server 2007 sử dụng trạm làm việc Windows XP
Hình 1: Kích lên nút Details của tùy chọn Internet Information Services (IIS)

7. Kích chọn ô phần Common Files (Hình 2)

Quản lý Exchange Server 2007 sử dụng trạm làm việc Windows XP
Hình 2: Chọn tùy chọn Common Files để đòi hỏi bắt buộc cho việc cài đặt Exchange Management Tools

8. Kích OK cho đến khi xuất hiện lại cửa sổ Windows Component Wizard

9. Kích Next để hoàn thành Windows Component Wizard

Cài đặt gói Microsoft .NET Framework 2.0

Gói đầu tiên cần cài đặt trên máy trạm làm việc là .NET framework 2.0.

File cài đặt có tên là dotnetfx.exe, bạn chỉ việc kích đúp lên file đó. Trong cửa sổ đầu tiên xuất hiện (Hình 3) kích vào Next, trong bước tiếp theo bạn kích vào “I Accept the terms of the License Agreement” và sau đó là Install. Màn hình tiếp theo sẽ là màn hình cuối cùng báo rằng .NET Framework đã được cài đặt.

Quản lý Exchange Server 2007 sử dụng trạm làm việc Windows XP
Hình 3: Màn hình đầu tiên xuất hiện khi cài đặt .NET Framework 2.0

Sau khi cài đặt .NET Framework 2.0, bạn phải cài đặt hotfix sẵn có cho nó. Sau khi download hotfox này, chỉ việc kích vào nó và chọn OK để cài đặt, màn hình hiển thị như Hình 4.

Quản lý Exchange Server 2007 sử dụng trạm làm việc Windows XP
Hình 4: Áp dụng hotfox cho .NET Framework

Chú ý: Bạn có thể nhận được một thông báo giải thích rằng có thành phần không hợp lệ với phiên bản cài đặt Windows. Nếu gặp thông báo này, bạn có thể download và cài đặt phiên bản mới hơn của thành phần này từ địa chỉ http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=889482fc-5f56-4a38-b838-de776fd4138c&DisplayLang=en

Cài đặt Microsoft Management Console 3.0

Một trong những điều kiện quyết định của Exchange Server 2007 là MMC 3.0. Để có thể quản lý từ xa Exchange Server 2007 bạn phải cài đặt nó trên trạm làm việc của mình. Download nó tại địa chỉ http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=61FC1C66-06F2-463C-82A2-CF20902FFAE0&displaylang=en

Quản lý Exchange Server 2007 sử dụng trạm làm việc Windows XP
Hình 5: Cài đặt Microsoft Management Console 3.0 trên trạm làm việc XP

Cài đặt Windows PowerShell

Đây là bước cuối cùng trước khi thực sự cài đặt Exchange Server 2007 Management Tools. Điều kiện cuối cùng là Windows PowerShell

Sau khi download file có tên WindowsXP-KB926139-x86-ENU (cho phiên bản 32 bit), bạn chỉ việc kích đúp vào file đó và cài đặt phần mềm sử dụng các giá trị mặc định.

Download và cài đặt các file cài đặt Exchange Server 2007 32bit

Sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước trên đối với máy tính chạy XP 32 bit, bạn có thể download các file cài đặt từ Microsoft theo địa chỉ http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6be38633-7248-4532-929b-76e9c677e802&DisplayLang=en

Sau khi download, bạn giải nén các file ra một folder trên ổ cứng máy. Khi kích đúp vào file này bạn có thể chọn một đường dẫn cho các file nguồn xuất ra và kích OK như hình 6.

Quản lý Exchange Server 2007 sử dụng trạm làm việc Windows XP
Hình 6: Giải nén các file nguồn của Exchange Server 2007

Bạn phải đợi quá trình giải nén file và một hộp thoại sẽ xuất hiện thông báo “Extraction Complete” (Giải nén thành công)

Bây giờ bạn có thể kích đúp vào file Setup nằm trong đường dẫn thư mục chứa các file đã giải nén (trong bài này đường dẫn là E:/Exchange2007SourceFiles) như hình 7.

Quản lý Exchange Server 2007 sử dụng trạm làm việc Windows XP
Hình 7: Bắt đầu cài đặt Exchange Server 2007 Management Tools

Giờ bạn sẽ gặp màn hình quen thuộc (Hình 8). Hãy bắt đầu cài đặt Exchange Management Tools:

1. Kích chọn Step 4: Install Microsoft Exchange (Hình 8)

Quản lý Exchange Server 2007 sử dụng trạm làm việc Windows XP
Hình 8: Màn hình chính khi cài đặt Exchange Server 2007

2. Introduction. Màn hình Welcome for the Exchange 2007 Installation, kích Next

3. License Agreement. Chọn “I accept the terms in the license agreement” và kích Next

4. Error Reporting. Thiết lập lựa chọn của bạn và kích Next

5. Installation type. Kích lên phần Custom Exchange Server Installation và kích tiếp Next

6. Server Role Selection. Chọn tùy chọn Management Tools và kích Next.

Quản lý Exchange Server 2007 sử dụng trạm làm việc Windows XP
Hình 9: Trong màn hình Server role Selection, bạn chỉ chọn Management Tools

7. Readiness Checks. Bạn có thể thấy nếu mọi thứ đã sẵn sàng cho việc cài đặt Exchange Management Tools (như hình 10). Nếu còn một vài thứ cần cài đặt, bạn sẽ nhận một thông báo lỗi liệt kê những thứ cần cài đặt. Kích lên Install nếu không còn lỗi.

Quản lý Exchange Server 2007 sử dụng trạm làm việc Windows XP
Hình 10: Readiness Checks. Mọi việc đã ổn và bạn hoàn toàn có thể cài đặt bằng cách kích vào nút Install

8. Completion. Màn hình cuối cùng hiển thị thông báo rằng Exchange Management Tools đã cài đặt xong và đã sẵn sàng sử dụng. Kích vào Finish. (Hình 11)

Quản lý Exchange Server 2007 sử dụng trạm làm việc Windows XP
Hình 11: Các công cụ Exchange Management đã cài đặt xong

Giờ thì bạn có thể bắt đầu trở thành người quản trị Exchange Server 2007, sử dụng Exchange Management Console hoặc Exchange Management Shell từ trạm làm việc Windows XP như hình 12.

Quản lý Exchange Server 2007 sử dụng trạm làm việc Windows XP
Hình 12: Windows XP với Exchange Management Tools đã được cài đặt

Chạy thử Unified Messaging Role trong Windows XP

Nếu bạn có bộ Exchange Server 2007 đang chạy Unified Messaging role, bạn có thể sử dụng trạm làm việc XP đã tạo để chạy một ứng dụng có tên là ExchangeUMTestPhone để thực hiện một số kiểm tra đối với UM server.

Để thực hiện việc này, bạn phải copy các file dưới đây sử dụng một cửa sổ lệnh từ UM Server cho trạm làm việc XP và đặt nó trên một đường dẫn chính xác trên trạm làm việc XP.

  • /assembly/GAC_32/Microsoft.Collaboration.Media/ /Microsoft.Collaboration.Media.dll
  • /assembly/GAC_MSIL/Microsoft.Collaboration//Microsoft.Collaboration.dll
  • Exchange Server/bin/ ExchangeUMTestPhone.exe
  • /assembly/GAC_32/SIPEPS/ ExchangeVersionNumber/SIPEPS.dll

Chú ý: Bạn có thể tạo cùng một cấu trúc thư mục trên trạm làm việc XP để phù hợp với cấu trúc thư mục hiện tại trên UM server.

Sau đó bạn có thể kích đúp lên file ExchangeUMTestPhone.exe và bắt đầu sử dụng ứng dụng Exchange UM Test Phone như hình 13

Quản lý Exchange Server 2007 sử dụng trạm làm việc Windows XP
Hình 13: Exchange UM Test Phone

Quản lý các thư mục chung (Public Folders) trong Exchange Server 2007

Một vài nhà quản trị không muốn sử dụng Exchange Management Shell để quản lý Public Folders, trong trường hợp này chúng tôi đưa ra hai tùy chọn sau:

1. Bạn có thể đợi Exchange Server 2007 Service Pack 1 với một công cụ riêng rẽ để quản lý Public Folders. Để có thêm thông tin bạn có thể vào http://www.msexchange.org/tutorials/Managing-Public-Folders-Exchange-Server-2007-Service-Pack1-Beta.html

2. Bạn có thể cài đặt Exchange Server 2003 Exchange System Manager trên máy trạm làm việc để quản lý Exchange 2007 Public Folders. Thông tin thêm tại địa chỉ http://www.msexchange.org/tutorials/Remotely-Administering-Exchange-2003.html

Kết luận

Bài này đã hướng dẫn bạn cách cài đặt Exchange Management Tools (Exchange Management Console và Exchange Management Shell) và Exchange UM Test Phone trên một trạm làm việc chạy Windows XP

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.