Phần mềm kiểm tra phiên bản Windows 32bit hay 64bit

Phần mềm kiểm tra phiên bản Windows 32bit hay 64bit

64bit Checker là một công cụ sẽ cho bạn biết phiên bản Windows nào được cài đặt trên máy tính của bạn, đó là phiên bản 64bit hoặc 32bit của Windows và bộ vi xử lý của bạn có khả năng chạy hệ điều hành 64 bit hay không. Thực hiện kiểm tra hệ điều hành của bạn là 32bit hay 64bit bằng phần mềm có kết quả sau 1 nhấp chuột cực kỳ đơn giản.

Tải 64bit Checker theo link dưới đây

Download 64bit Checker

Sau khi tải về chạy kiểm tra nếu thấy như hình dưới là hệ điều hành là 64bit

Phần mềm kiểm tra phiên bản Windows 32bit hay 64bit


Nếu chạy kiểm tra nếu thấy như hình dưới là hệ điều hành là 32bit

Phần mềm kiểm tra phiên bản Windows 32bit hay 64bit

32bit hay 64bit có ý nghĩa gì? Hãy xem sự khác biệt ngay dưới đây và lợi ích của phiên bản 64bit.

Phần mềm kiểm tra phiên bản Windows 32bit hay 64bit
Tuy nhiên với máy tính đã cài sẵn hệ điều hành 32bit hoặc 64bit thì nếu máy tính bạn là 64bit thì bạn nên cài các phần mềm vào máy tính ở phiên bản 64bit và ngược lại. Lưu ý rằng hệ điều hành 64bit thì có thể cài phần mềm khác ở cả phiên bản 32 bít (C:Program Files (x86)) và 64 bit (C:Program Files)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *