Phần mềm D32 phát hành bản cập nhật các virus mới nhất


Bản cập nhật D32 (15-03-2005) bổ sung các virus Elirt.exe.worm.W32, Elirt.dll.worm.W32, Elirt.ini.worm.W32, Bagle.bj.b.worm.W32, Maslan.c.worm.W32 và Kriz.c.worm.W32, nâng số virus nhận dạng của D32 lên 800 con.Kể từ phiên bản D32 (15-3-2005), cơ sở dữ liệu virus của phần mềm D32 có một số thay đổi quan trọng. Sau khi chạy file nâng cấp D32Updat.exe, thư mục cài đặt của D32 sẽ có thêm 4 file mới: eVirusDB.DAT, eVirusDB.IDX, dVirusDB.DAT và dVirusDB.IDX. Các file .DAT chứa cơ sở dữ liệu virus của các nhóm virus phổ biến hiện nay như I-worm, Backdoor, Spyware, Trojan horse và Hacktool. Các file .IDX chứa thông tin chỉ mục phân lớp virus, giúp D32 gia tăng tốc độ duyệt quét.Phần dành cho máy đã cài đặt D32

Nếu máy tính bạn đã cài sẵn D32 vui lòng tải bản cập nhật: D32 Update 15-03-2005 (Dung lượng 148 Kb)

Phần dành cho máy chưa cài đặt D32

Nếu máy tính bạn chưa cài phần mềm D32 vui lòng Download bản sau:
Download phần mềm diệt virus: D32 Anti-Virus
Dung lượng khoảng: 1.85 Mb
Sau khi cài đặt xong bạn nhớ phải tải phần Update ngày 15-03-2005 và cài đặt trên máy

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.