MS Word – Bài 6: Định dạng đoạn văn bản


Quản Trị Mạng – Định dạng các đoạn văn bản (paragraph) cho phép bạn thay đổi cách nhìn trên toàn bộ tài liệu. Bạn có thể truy cập vào các công cụ của định dạng Paragraph bằng cách kích tab Page Layout trên vùng Ribbon hoặc kích nhóm Paragraph trên tab Home.

MS Word - Bài 6: Định dạng đoạn văn bản

Canh lề trong Paragraph

Canh lề cho phép bạn thiết lập cách văn bản xuất hiện. Để thay đổi lề ta thực hiện như sau:

• Kích tab Home

• Chọn nút thích hợp cho việc canh lề trên nhóm Paragraph:

Align Left (Ctrl+L): văn bản được canh lề sang mép bên trái.

MS Word - Bài 6: Định dạng đoạn văn bản

Center (Ctrl+E): Văn bản được căn giữa các lề.

MS Word - Bài 6: Định dạng đoạn văn bản

Align Right (Ctrl+R): Văn bản được canh lề sang mép bên phải.

MS Word - Bài 6: Định dạng đoạn văn bản

Justify (Ctrl+J): Văn bản được dàn dều cả hai bên trái và phải.

MS Word - Bài 6: Định dạng đoạn văn bản

Thụt lề đoạn

Thụt lề đoạn cho phép bạn xác định văn bản trong một đoạn canh lề khác nhau. Có một số tùy chọn cho việc thụt lề:

First Line: Điều khiển đường biên bên trái cho dòng đầu tiên của đoạn.

Hanging: Điều khiển đường biên trên trái với tất cả các dòng trong một đoạn ngoại trừ dòng đầu tiên.

Left: Điều khiển đường biên bên trái với mọi dòng trong một đoạn.

Right: Điều khiển đường biên bên phải với mọi dòng trong một đoạn.

Để thụt lề đoạn, bạn có thể thực hiện như sau:

• Kích nút Indent để điều khiển thụt lề.

• Kích nút Indent thêm vài lần để tăng kích thước thụt lề.

MS Word - Bài 6: Định dạng đoạn văn bản

Hoặc:

• Kích vào hộp thoại trên nhóm Parggraph.

• Chọn thẻ Indents and Spacing.

• Lựa chọn các indents.

MS Word - Bài 6: Định dạng đoạn văn bản

Thêm đường viền và hiệu ứng tô bóng

Bạn có thể thêm đường viền và tô bóng cho các đoạn văn bản và toàn trang. Để tạo một đường viền bao quanh một đoạn hoặc các đoạn, ta thực hiện như sau:

• Lựa chọn vùng văn bản nơi bạn muốn có đường viền hay hiệu ứng tô bóng.

• Kích nút Borders trên nhóm Paragraph.

• Chọn Border and Shading.

• Chọn các tùy chọn thích hợp.

MS Word - Bài 6: Định dạng đoạn văn bản

Áp dụng các Styles

Các Styles là một tập hợp các định dạng hiện hữu mà bạn có thể áp dụng cho văn bản. Để sử dụng Quick Styles:

• Lựa chọn văn bản bạn muốn định dạng.

• Kích nút phía dưới cùng trên nhóm Styles của tab Home.

• Chọn style bạn muốn để áp dụng.

MS Word - Bài 6: Định dạng đoạn văn bản

Tạo các liên kết

Tạo các liên kết trong một tài liệu word cho phép bạn đặt một URL mà người đọc có thể kích vào nó để tới thăm một trang web. Đề chèn liên kết:

• Chọn tab Insert, kích nút Hyperlink trên nhóm Links.

MS Word - Bài 6: Định dạng đoạn văn bản

• Nhập văn bản vào mục “Text to Display” và địa chỉ trang web trong mục “Address”.

MS Word - Bài 6: Định dạng đoạn văn bản

Thay đổi khoảng cách giữa các đoạn và dòng

Bạn có thể thay đổi khoảng cách giữa các dòng và các đoạn bằng cách như sau:

• Lựa chọn đoạn hay các đoạn bạn muốn thay đổi.

• Trên tab Home, kích hộp thoại Paragraph.

• Chọn thẻ Indents and Spacing.

• Trong phần Spacing, điều chỉnh khoảng cách phù hợp.

MS Word - Bài 6: Định dạng đoạn văn bản

Bài tiếp theo: MS Word – Bài 7: Styles

Nguồn: Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *