Lại thêm nhiều Virus mới được cập nhật của phần mềm diệt virus D32


Phần mềm D32 tiếp tục cập nhật 46 virus thuộc 5 họ virus Klez, Sobig, Mimail, Netsky và Lovgate trong phiên bản D32 (01-06-05). Họ Klez và Sobig được bổ sung 6 tên, gồm Klez.a, Klez.i, Klez.f, Sobig.b, Sobig.c và Sobig.d. Họ Mimail gồm 2 nhóm ".exe" và ".gen" với 11 tên, đó là c.exe, c.gen, k.exe, f.exe, g.exe, h.exe, j.exe, l.exe, m.exe, p.exe và p.gen. Họ Netsky được bổ sung 11 tên: a.exe, a.gen, ad, o, p.exe, p.gen, x.exe, x.gen, y và z. Họ Lovgate đông nhất với 17 tên: ac, ad, ae, ag, ah, c, f, q.exe, q.gen, qa, m, n, s, t, x, y, z. 

Phần dành cho máy đã cài đặt D32

Nếu máy tính bạn đã cài sẵn D32 vui lòng tải bản cập nhật: D32 Update 30- 05 -2005 (Dung lượng 196 Kb)

Phần dành cho máy chưa cài đặt D32

Nếu máy tính bạn chưa cài phần mềm D32 vui lòng Download bản sau:
Download phần mềm diệt virus: D32 Anti-Virus
Dung lượng khoảng: 1.85 Mb
Sau khi cài đặt xong bạn nhớ phải tải phần Update ngày 30 – 05 -2005 và cài đặt trên máy

Tác giả: Trương Minh Nhật Quang

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.