Khám phá tính năng Export List mới của Exchange Server 2007 Service Pack 1


Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1) giới thiệu rất nhiều tính năng GUI mới đối với giao diện người dùng (UI) của Exchange Management Console. Chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều tính năng mới cũng như những cải thiện đối với các tính năng UI đã có từ trước trong một số bài cùng chủ đề này trước đây. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu một tính năng UI rất hữu dụng mới khác có trong Exchange 2007 SP1, tính năng này chính là Export List. Tính năng Export List cho phép chúng ta có thể export các danh sách từ panel kết quả (Result) và Work trong Exchange Management Console, Public Folder Management Console, Details Templates Editor và Queue Viewer. Một trong số bạn có thể cho rằng nó là tính năng liệt kê Export đã có trong Exchange 2003 và đây là điều hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên tính năng liệt kê Export trong Exchange 2003 chỉ có thể được sử dụng để export các thông tin chi tiết có liên quan đến Mailbox như những gì thể hiện trong hình 1 bên dưới.

Khám phá tính năng Export List mới của Exchange Server 2007 Service Pack 1

Hình 1: Tính năng Export Mailbox List trong System Manager Console của Exchange 2003

Có nhiều ưu điểm về tính năng Export List trong Exchange 2007 SP1, phải kể đến đó là nó có thể được sử dụng với bất kỳ danh sách trong panel kết quả hay panel công việc (Work) nào trong bất kỳ giao diện Exchange 2007 nào đã kể trước đây. Ví dụ, chúng ta tạo một danh sách tất cả các mailbox của người dùng đã được lọc có từ Test trong tên Alias như hình 2 bên dưới.

Khám phá tính năng Export List mới của Exchange Server 2007 Service Pack 1
Hình 2: Việc Export các mailbox của người dùng có phần tên Test trong Alias

Khi kích vào Export List trong Action pane, chúng ta có thể chỉ định định dạng của danh sách sẽ được export như trong hình 3.

Khám phá tính năng Export List mới của Exchange Server 2007 Service Pack 1
Hình 3: Chỉ định định dạng mà trong đó danh sách sẽ được expport

Các kiểu danh sách Export khác có thể sẽ rất hữu dụng cho việc báo cáo và thống kê cũng như các kịch bản chuyển đổi. Cùng với những thứ đó, chúng ta còn có thể (ví dụ) export tất cả các mailbox của người dùng từ một tổ chức Exchange đến một file CSV và sau đó sử dụng cùng file CSV như một cơ sở cho việc tạo các mailbox của người dùng mới trong tổ chức Exchange khác. Lưu ý rằng bạn không bị hạn chế đối với các cột mặc định trong panel kết quả vì có thể bổ sung thêm các cột phụ bằng việc kích View và sau đó là Add/Remove Columns (hình 4).

Khám phá tính năng Export List mới của Exchange Server 2007 Service Pack 1
Hình 4: Thêm và bớt các cột trong panel kết quả

Như những gì bạn có thể hình dung, một sự kết hợp các danh sách đã được phân loại, các cột tùy chỉnh và tính năng Export List sẽ cho bạn những khả năng vô tận khi export các đối tượng cụ thể cũng như bất kỳ các chi tiết cần thiết nào cho các đối tượng đó. Rõ ràng danh sách đã được phân loại mà bạn có thể tạo trong Exchange Management Console không có hiệu lực bằng OPATH filter trong Exchange Management Shell, nhưng chúng vẫn hiệu quả với các nhà quản trị Exchange trong nhiều tổ chức Enterprise Messaging trên toàn thế giới.

Tính năng Export List cũng rất hữu dụng ví dụ như khi bạn xây dựng tài liệu cho môi trường Exchange 2007 Messaging. Giả sử rằng bạn có vài trăm Exchange 2007 Server trong môi trường thư tín của mình và muốn lấy danh sách của mỗi máy chủ có các Server Role được cài đặt, cả phiên bản và vị trí Active Directory mà nó nằm trong đó. Không vấn đề gì cả! Bạn chỉ cần chọn nút ở giữa Server Configuration và sau đó bổ sung thêm các cột cần thiết, kích vào Export List trong panel Action, lúc này bạn có thể export tất cả các máy chủ đã được liệt kê vào một file Text (được phân định bằng tab), Text (được phân định bằng dấu phẩy), Unicode text (được phân định bằng tab) hoặc Unicode text (được phân định bằng dấu phẩy) (xem hình 5), từ đó bạn có thể gia công hơn nữa bằng sử dụng Excel hay bất kỳ chương trình nào khác thường sử dụng cho các mục đích này.

Khám phá tính năng Export List mới của Exchange Server 2007 Service Pack 1
Hình 5: Việc Export tất cả các đối tượng Server từ Server Configuration

Ví dụ, chúng tôi đã tạo một danh sách các máy chủ như trong hình 6 chỉ trong vòng không đến 1 phút. Bây giờ tôi biết rằng chỉ có 5 máy chủ trong ví dụ điển hình này, nhưng quả thực nó sẽ không cần đến hơn một phút hoặc hai phút để tạo một danh sách như vậy với hàng trăm thậm chí hàng ngàn máy chủ Exchange.

Khám phá tính năng Export List mới của Exchange Server 2007 Service Pack 1
Hình 6: Danh sách Server trong file CSV đã import vào Excel

Như đã đề cập đến từ đầu bài báo, bạn cũng có thể sử dụng tính năng Export List bên trong bộ quan sát hàng đợi cũng như hai giao diện mới của nó – Public Folder Management Console và Details Templates Editor. Việc sử dụng Export List để export một hoặc nhiều hàng đợi nào đó từ một hoặc nhiều máy chủ Transport trong tổ chức của bạn có thể sẽ giúp bạn có được chỉ thị về lý do các máy chủ có thể bận trong suốt thời gian nào đó trong ngày. Bạn có thể tạo một danh sách top 10 Public Folder lớn nhất trong kiến trúc thứ bậc Public Folder, từ đó có thể mang danh sách theo đến phòng họp.

Kết luận

Tính năng mới Export List có trong Exchange Server 2007 Service Pack 1 quả thực là một tính năng tuyệt vời vì nó cực hữu dụng cho một số nhiệm vụ khác như chuyển đổi, báo cáo và thống kê. Mặc dù bạn có thể báo cáo cùng kiểu thông tin bằng sử dụng Exchange Management Shell trong phiên bản Exchange 2007 RTM nhưng không phải tất cả nhà quản trị Exchange đều cảm thấy tự tin khi họ phải chuyển sang tiện ích này. Rõ ràng bạn hoàn toàn có thể tạo nhiều danh sách phức tạp bằng OPATH cũng như đầu ra kết quả một cách trực tiếp thành các định dạng như HTML, nhưng tính năng Export List trong Exchange Management Console có lẽ sẽ hiệu quả hơn với hầu hết các nhà quản trị Exchange.

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.