Hướng dẫn xóa bỏ (Watermark) dòng “Windows 8.1 Pro Preview Evaluation copy Build 9431” trên WIN 8.1 PRO PREVIEW

          Windows 8.1 Pro Preview có những đổi mới khá thú vị. Xem đoạn giới thiệu sau để các bạn có thể thấy được những sự khác biệt.

        Tuy nhiên dù nâng cấp từ Windows 8 pro có đầy đủ bản quyền lên Windows 8.1 Pro Preview thì dòng thông tin "Windows 8.1 Pro Preview Evaluation copy Build 9431" được hiện thị trên Desktop nhìn vào thấy không thích cho lắm.

      Đê loại bỏ nó đi các bạn làm đúng theo các bước sau:

Đọc thêm »

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *