GroupWise sang Exchange 2007 – Phần 1: Khả năng cộng tác và chuyển đổi


Nathan Winters

Trong hướng dẫn nhỏ này, chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn các thao tác trong nhiệm vụ chuyển đổi từ Novell GroupWise sang Microsoft Exchange 2007. Việc chuyển đổi sẽ bao gồm một số giai đoạn chính, trong bài này chúng tôi sẽ đề cập đến tất cả các lĩnh vực của việc chuyển đổi, gồm các giai đoạn quan trọng, lên kế hoạch và sự chuẩn bị. Giới thiệu này sẽ tiết kiệm cho bạn nhiều thời gian trong mỗi dự án. Và chúng tôi sẽ giới thiệu một cách chính xác cách tạo kết nối giữa hai hệ thống và sẽ thảo luận về một số khó khăn thường gặp cũng như khả năng cộng tác làm việc giữa chúng. Cuối cùng là giới thiệu một chuyển đổi thực sự, trình bày việc sử dụng cả các công cụ nguyên bản và công cụ của nhóm thứ ba, cụ thể là Quest GroupWise Migrator cho Exchange. Mục đích của bài là hỗ trợ việc chuyển đổi từ GroupWise sang Exchange.

Lên kế hoạch

Bất cứ một dự án chuyển đổi nào cũng gồm có 3 giai đoạn chính đó là:

GroupWise sang Exchange 2007 – Phần 1: Khả năng cộng tác và chuyển đổi
Hình 1: Các giai đoạn chính của một kế hoạch lên chuyển đổi

 • Giai đoạn Discovery (Tìm hiểu) gồm có một hành động đánh giá về cơ sở hạ tầng đang tồn tại và một sự đầu tư để tăng sự hiểu biết về các điểm yếu, các khó khăn thách thức và các mục tiêu.
   
 • Giai đoạn Solution Design (Thiết kế giải pháp) là nơi bạn đưa ra một giải pháp tối ưu nhằm khắc phục các khó khăn thách thức và đạt được tất cả các mục tiêu đó.
   
 • Khi chúng ta hiểu rõ về trạng thái hiện hành của một nhiệm vụ và có được giải pháp tối ưu, Migration Plan (Kế hoạch chuyển đổi) có thể được phác thảo để thực hiện chuyển đổi từ một môi trường hiện hành sang môi trường mới mà bạn cần.

Toàn bộ những gì mà chúng tôi muốn nhấn mạnh trong phần này hoàn toàn không hướng dẫn tỉ mỉ về việc lập kế hoạch và kiểm thử, hoàn toàn là những điều mà bạn có thể dễ dàng thực hiện nhất. Chính vì vậy, việc lập kế hoạch chi tiết cho dự án vượt ra khỏi vấn đề của bài, tuy nhiên trong phần này chúng tôi có nhấn mạnh cả một số vấn đề chung có thể bắt gặp bất khi lập kế hoạch cho một dự án và một số vấn đề mà bạn cần nên quan tâm:

 • Các giai đoạn
  Cho phép nhiều thời gian trống giữa các giai đoạn. Một lỗi phổ biến mà mọi người thường hay gặp đó là đặt các kế hoạch vào những giai đoạn quá sát nhau. Thời gian trống giữa các giai đoạn là để cho phép các vấn đề không lường trước và over-run.
   
 • Tài nguyên và việc lập lịch trình 
  Xác định được nhóm chuyển đổi cốt lõi. Nó dường như là những điều hiển nhiên, nhưng hãy đưa ra các ngày nghỉ lễ của thành viên trong nhóm vào một kế hoạch. Hãy đưa ra kế hoạch trong các nhiệm vụ và khoảng thời gian mức cao, bạn có thể thấy được nơi những thâm hụt tài nguyên và kế hoạch để giải quyết chúng là gì.
   
 • Kiểm tra và xem lại 
  Có một điểm nhỏ trong việc đưa ra kế hoạch nếu nó không được kiểm tra và nâng cấp sau đó. Kế hoạch ở đây là để giúp và hướng dẫn bạn thông qua sự chuyển đổi của bạn. Hãy bảo đảm rằng nâng cấp của bạn được thực hiện đều đạt với tiến trình của nó, chính vì vậy bạn có thể lập kế hoạch trước tiên để giữ kiểm tra giám sát được dự án của mình.
   
 • Kiểm chứng khái niệm 
  Bạn cũng cần phải kiểm tra thật tỉ mỉ cả thiết kế và kế hoạch chuyển đổi hệ thống Exchange mới, xem nó xuất hiện ở đây như thế nào. Mỗi người thường có thực thi bổ sung Exchange của họ và sau đó tiến hành công việc chuyển đổi của mình. Điều này sẽ không dẫn đến tác động tốt nhất.
   
 • Đào tạo 
  Khi đang làm việc với một sự thay đổi nền tảng trong công nghệ, bạn cần phải được đào tạo không chỉ đối với các quản trị viên mà còn cả người dùng.
   
 • Tách các hệ thống đang tồn tại 
  Giai đoạn này, dự án của bạn hầu như đã xong, tuy vậy, nếu muốn xem xét chính xác về cách gỡ bỏ các hệ thống cũ mà vẫn chắc chắn rằng bất kỳ yêu cầu nào về sự bảo vệ vẫn phải thực hiện một cách thỏa đáng.

Những liên quan đến việc chuyển đổi sang Exchange

Với việc chuyển từ GroupWise sang Exchange, những gì chúng ta phải và muốn làm đều được định nghĩa ở mức độ lớn. Chúng ta chỉ đơn giản bằng cách chọn một kế hoạch chuyển đổi tốt nhất.

Chúng ta sẽ tập trung vào các chi tiết cụ thể của việc chuyển từ GroupWise sang Exchange ở cuối và trong cả loạt bài này, tuy nhiên chúng ta hãy bắt đầu từ khối cảnh chung về mặt kỹ thuật. Để chuyển sang Microsoft Exchange, bạn cần phải thực hiện ba bước sau. Các bước này không quan tâm đến hệ thống nguồn hoặc kế thừa từ trước và được hiển thị rất rõ trong hình 2.

GroupWise sang Exchange 2007 – Phần 1: Khả năng cộng tác và chuyển đổi
Hình 2: Các bước của một quá trình chuyển đổi

– Tạo các đối tượng trong Active Directory. Không giống như Exchange 5.5, tất cả các phiên bản của Exchange từ Exchange 2000 trở đi đều được tích hợp thành phần Active Directory. Điều này có nghĩa là trước khi bạn chấp nhận cho ai đó có một Exchange mailbox, thì cần phải cung cấp cho họ một tài khoản người dùng.

Trong kịch bản chúng ta sẽ sử dụng Connector dùng cho GroupWise để cung cấp các đối tượng Active Directory. Các tùy chọn có trên tab Import của Microsoft Connector để GroupWise xử lý cho hành động nào được dùng khi một đối tượng thư mục GroupWise không được tìm thấy trong Active Directory. Chúng ta sẽ chọn để tạo một đối tượng người dùng mới.

Chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết đối tượng Active Directory trong phần hai của loạt bài này. 

Tích hợp hai hệ thống mail. Với ngoại lệ là những gì đã đề cập cho một sự chuyển đổi lớn, (chuyển đổi tất cả các hộp thư và tài nguyên một lúc trong một khoảng thời gian ngắn), bạn sẽ cần xem xét đến sự tồn tại chung và tích hợp. Trong suốt giai đoạn tồn tại chung này, hai hệ thống mail riêng biệt phải nhìn và cảm nhận như một hệ thống chung.

Bạn cần đưa ra các xem xét đối với:

 • Sự tích hợp và đồng bộ hóa thư mục cho giải pháp địa chỉ bên trong
 • Phân luồng và định tuyến SMTP mail
 • Thông tin về lịch biểu bận/rỗi

Dữ liệu chuyển đổi. Hầu hết mọi người đều cho rằng, sẽ chỉ có một yêu cầu cần thiết cho việc chuyển đổi mọi thứ, và quản thực phải nói rằng đó là một kịch bản tồi tệ nhất đối với tất cả các kịch bản có thể có, vì vậy cần phải lưu ý.

Chuyển từ GroupWise, những khó khăn thách thức

Chúng ta hãy xem xét những gì sẽ phải đối mặt trong quá trình chuyển từ GroupWise sang Exchange.

Việc chuyển từ GroupWise sang Exchange được thực hiện bởi các quyết định thiết kế mà Microsoft đã đưa ra khi xây dựng Exchange 2007. Các phiên bản trước đây của Exchange thường có công cụ để kích hoạt việc chuyển từ GroupWise. Các công cụ này được cung cấp bởi Exchange 2003 để kích hoạt sự cùng hoạt động và sự chuyển đổi đối với GroupWise được giới thiệu dưới đây:

 • Connector for Novell GroupWise
  Công cụ này cung cấp khả năng định tuyến mail cho hệ thống GroupWise và cho Exchange để có thể hiểu được không gian địa chỉ của GroupWise. Khi được cấu hình, nó cũng có thể cho phép hai thư mục được đồng bộ để bảo đảm có một sổ địa chỉ nhất quán trong cả hai hệ thống.
   
 • Calendar Connector
  Công cụ này cho phép người dùng từ cả hai hệ thống có thể xem được thông tin về lịch biểu của hệ thống kia.
   
 • Migration Wizard
  Có một tùy chọn đối với việc chuyển từ Novell GroupWise… Trong phần này chúng ta sẽ xem xét đến các công cụ chuyển Quest.

Với Exchange 2007 các bộ kết nối này không được cung cấp nữa, điều đó có nghĩa rằng để cung cấp một sự tích hợp và cùng hoạt động với GroupWise bạn phải sử dụng Exchange 2003. Bạn không thể cài đặt máy chủ Exchange 2003 vào một hệ thống Exchange 2007 đang tồn tại, chính vì vậy, nếu sự tích hợp và cùng hoạt động được yêu cầu trong suốt giai đoạn chuyển đổi này thì bạn phải cài đặt Exchange 2003 vào trong tổ chức của bạn trước tiên.

Hình 3 cho thấy cách hai hệ thống được tích hợp và truyền thông với nhau như thế nào thông qua Connector for GroupWise và Calendar Connectors.

GroupWise sang Exchange 2007 – Phần 1: Khả năng cộng tác và chuyển đổi
Hình 3: Sự cùng hoạt động và tích hợp của GroupWise và Exchange

Kinh nghiệm người dùng và những mong đợi

Có thể không rõ ràng nhưng công bằng mà nói GroupWise client trên hệ thống GroupWise sẽ cung cấp các tính năng và kinh nghiệm người dùng khác cho một Outlook client trên hệ thống Exchange.
• Có thể không luôn luôn có mối quan hệ đồng đẳng (1-1) với cách mà mọi thứ được sử dụng để thực hiện trong một client mới.
• Có thể không có một mối quan hệ chuyển đổi (1-1) cho các tính năng hoặc việc định dạng của client nào đó .

Điều đó làm chúng ta phải có những xem xét tiếp theo

Chọn kỹ thuật chuyển đổi

Bạn nên xem xét một chút đến các tùy chọn chuyển đổi. Hai tùy chọn mà chúng tôi sẽ tập trung vào trong loạt bài này là Exchange 2003 Migration Wizard có sẵn và Quest GroupWise migrator for Exchange. Cả hai công cụ này đều cung cấp hầu hết các tính năng giống nhau ở mức độ cơ bản. Công cụ của nhóm thứ ba (Quest) cung cấp một số tính năng nâng cao hơn so với tiện ích chuyển đổi có sẵn trong vấn đề chuyển đổi một số tính năng GroupWise nào đó, như truy cập proxy, các điều khoản thư mục chia sẻ và quan trọng hơn là GroupWise Archives nội bộ.

So sánh về những gì có thể được chuyển đổi với mỗi công cụ này được chúng tôi liệt kê ra trong bảng 1. Nếu bạn phát hiện thấy rằng các tùy chọn chuyển đổi bổ sung được cung cấp trong các công cụ Quest không có lợi thì có thể tìm trong Migration Wizard.

Bạn có thể thực hiện di trú với Quest Migration Wizard
Inbox
Email
Thư mục và các thư mục con
Các đính kèm
Lịch biểu
Công việc/Nhiệm vụ
Danh sách địa chỉ liên hệ Không
Truy cập Proxy Không
Các cho phép thư mục được chia sẻ Không
Các lưu trữ (Archives) Không
Danh sách và thanh viên được phân bổ trong GroupWise Không
Các nguyên tắc Không Không

Bảng 1: So sánh các công cụ chuyển đổi

Thực tế mà nói, các yêu cầu của bạn đã được định nghĩa trong suốt quá trình xem xét và đánh giá dự án sẽ thiên về một công cụ chuyển đổi. Nếu bạn muốn chuyển kho lưu trữ GroupWise nội bộ sang Exchange và không có khoảng không gian đĩa trống, băng thông hoặc thời gian để copy nội dung nội bộ này vào GroupWise đã chuẩn bị cho việc chuyển đổi thì chỉ có một lựa chọn mà bạn sẽ thực hiện đó là Quest!

Kết luận

Trong phần đầu tiên này, chúng tôi chỉ đề cập đến các vấn đề chính được xem xét ở những bước đầu cho một dự án chuyển đổi và tiếp đó đã giới thiệu một số khái niệm cần thiết để chuyển từ GroupWise sang Exchange. Trong phần hai của loạt bài này, chúng tôi sẽ đi sâu và làm việc với các vấn đề về kỹ thuật bằng cách thể hiện cho bạn cách tạo và kiểm thử kết nối giữa hai hệ thống.

GroupWise sang Exchange 2007 – Phần 1: Khả năng cộng tác và chuyển đổiGroupWise sang Exchange 2007 – Khả năng cộng tác và chuyển đổi (Phần 2)
GroupWise sang Exchange 2007 – Phần 1: Khả năng cộng tác và chuyển đổiGroupWise sang Exchange 2007 – Khả năng cộng tác và chuyển đổi (Phần 3)
GroupWise sang Exchange 2007 – Phần 1: Khả năng cộng tác và chuyển đổiGroupWise sang Exchange 2007 – Khả năng cộng tác và chuyển đổi (Phần 4)

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.