Danh sách virus 7-5-2008


Tên Virus Hãng Đưa lên
TROJ_MULDROP.CF Trend Micro 14:52
Keylog-KF Sophos 13:03
Kbot-A Sophos 13:03
FakeAle-BE Sophos 13:03
Dloadr-BLJ Sophos 13:03
DwnLdr-HDB Sophos 13:03
BHODLL-F Sophos 13:03
Agent-GYI Sophos 13:03
Mdrop-BSF Sophos 13:03
Psyme-IQ Sophos 13:03
PDFex-F Sophos 09:59
BHO-FK Sophos 09:59
J_MULDROP.CF Trend Micro 08:36
Lingosky-E Sophos 04:48
Keygen-BX Sophos 04:48
FakeVir-BA Sophos 04:48
Cabad-Fam Sophos 04:48

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.