Danh sách virus 5-5-2008


Tên Virus Hãng Đưa lên
Agent-GYE Sophos 20:59
Bagle-TS Sophos 20:59
Dloadr-BLG Sophos 18:23
Mal/Behav-164 Sophos 18:23
Agent-GYD Sophos 18:23
Mdrop-BSE Sophos 18:23
Drop-R Sophos 18:23
KillFil-BT Sophos 17:43
RKPush-A Sophos 06:43
KillAV-EP Sophos 06:43
Dropr-F Sophos 06:43
Bckdr-QNI Sophos 06:43
Rootkit-CJ Sophos 06:43

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.