Danh sách virus 4-5-2008


Tên Virus Hãng Đưa lên
DownLD-Z Sophos 21:18
TROJ_SINOWAL.CI Trend Micro 18:12
Boost-A Sophos 15:59
Mal/Encpk-DR Sophos 15:59
Agent-GYA Sophos 08:59
Agent-GXZ Sophos 08:59
Dloadr-BKY Sophos 08:59
Zlob-AJC Sophos 08:59
Agent-GYB Sophos 08:59
Autorun-DS Sophos 08:59

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.