Danh sách virus 26-04-2008


Tên Virus Hãng Đưa lên
VB-DZK Sophos 23:08
Looked-L Sophos 23:08
Dload-CA Sophos 23:08
FakeVir-AZ Sophos 17:08
Agent-GXE Sophos 08:03
Dloadr-BLB Sophos 08:03
Dloadr-BLC Sophos 08:03
FakeVir-AY Sophos 08:03
Mdrop-BSA Sophos 08:03
Xiao-A Sophos 08:03
Small-ELK Sophos 08:03
Rootkit-CM Sophos 08:03

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.