Danh sách virus 25-04-2008


Tên Virus Hãng Đưa lên
Rastax McAfee 22:42
Zlob-AKO Sophos 21:59
Zlob-AKN Sophos 21:59
Zlob-AKM Sophos 21:59
Allaple-F Sophos 21:59
Sdbot!54D1EEB9 McAfee 18:42
XM97/Yagnuul-E Sophos 17:53
VBS/AutoRun-DQ Sophos 17:53
MDrop-BRZ Sophos 17:53
Shark-C Sophos 17:53
Hosts-D Sophos 17:53
Banker-ELJ Sophos 17:53
Agent-GXC Sophos 17:53
BackDr-V Sophos 17:53
TROJ_SHEZAN.C Trend Micro 17:02
SALITY.M Trend Micro 12:42
Mdrop-BRY Sophos 12:28
Bckdr-QNE Sophos 12:28
Mal/ObfJS-AJ Sophos 12:28
XRootMod-A Sophos 12:28
TROJ_TIBS.AYH Trend Micro 11:46
TROJ_AGENT.ANAF Trend Micro 09:32
TROJ_AGENT.XOO Trend Micro 04:16
Dloadr-BLA Sophos 01:18
Agent-GXB Sophos 01:18

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.