Danh sách virus 24-04-2008


Tên Virus Hãng Đưa lên
ZlobPx-Gen Sophos 20:33
ServU-FH Sophos 20:33
PHPSmall-A Sophos 20:33
Gampass-S Sophos 20:33
Mdrop-BRX Sophos 20:33
FakePl-A Sophos 20:33
ConSrv-Gen Sophos 20:33
Mal/EncPk-DK Sophos 20:33
Agent-GXA Sophos 20:33
Gampass-R Sophos 13:13
Dloadr-BKZ Sophos 13:13
Agent-GWZ Sophos 13:13
CashOn-C Sophos 13:13
Mal/Behav-222 Sophos 13:13
Dloadr-BKX Sophos 10:08
Banker-ELI Sophos 10:08
Dorf-BG Sophos 10:08
FakeAle-BC Sophos 10:08
PWS-ARC Sophos 10:08
Zlob-AKL Sophos 10:08
Qhost-N Sophos 04:33
Keylog-KE Sophos 04:33
Bancos-BEA Sophos 04:33
Autorun-DP Sophos 04:33
Imaut-B Sophos 04:33
Sohana-AU Sophos 04:33
VB-DZJ Sophos 04:33

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.