Danh sách virus 22-04-2008


Tên Virus Hãng Đưa lên
Zlob-AKK Sophos 21:48
VBDrop-G Sophos 21:48
Rootkit-CL Sophos 21:48
PWS-ARA Sophos 21:48
RKAgen-E Sophos 21:48
FakeVir-AX Sophos 21:48
Dloadr-BKV Sophos 21:48
Agent-GWU Sophos 21:48
Dwnldr-HCP Sophos 18:08
Zlob-AKJ Sophos 18:08
Trojan-PSW:W32/LdPinch F-Secure 18:01
Autorun-DL Sophos 16:28
Badsrc-B Sophos 16:28
Mal/EncPk-DJ Sophos 16:28
VBS/Enc-A Sophos 09:53
RootKit-CK Sophos 09:53
Tibs-UG Sophos 09:53
DwnLdr-HCO Sophos 09:53
Dloadr-BKW Sophos 09:53
Agent-GWT Sophos 09:53
Looked-EG Sophos 05:34
Dloadr-BKU Sophos 05:33

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.