Danh sách virus 20-04-2008


Tên Virus Hãng Đưa lên
Bckdr-QNC Sophos 17:23
Bckdr-QNB Sophos 17:23
Banc-B Sophos 17:23
Agent-GWP Sophos 17:23
Agent-GWQ Sophos 17:23
Tiotua-P Sophos 17:23
Niya-B Sophos 17:23
Keylog-KD Sophos 17:23
Dorf-BE Sophos 06:13
Bancos-BDZ Sophos 06:13
JS/Psyme-IJ Sophos 06:13
Dorf-BF Sophos 06:13
JS/Psyme-II Sophos 06:13

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.