Danh sách virus 17-04-2008


Tên Virus Hãng Đưa lên
Mal/Behav-219 Sophos 20:59
Autorun-DH Sophos 20:59
Inject-CG Sophos 20:59
Mal/Dial-V Sophos 20:59
Mal/Mdrop-A Sophos 18:13
Mal/Behav-066 Sophos 18:13
Agent-GWM Sophos 18:13
Bancban-QW Sophos 18:13
FakeAV-P Sophos 18:13
ReDir-A Sophos 18:13
Swizzor-NS Sophos 18:13
AdClick-ET Sophos 11:43
AutoRun-DG Sophos 09:18
DwnLdr-HCM Sophos 08:23
Xorer-D Sophos 08:23
Netsky-BS Sophos 03:03
Dloadr-BKR Sophos 03:03
Busky-FB Sophos 03:03
Agent-GWL Sophos 01:38

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.