Danh sách virus 16-04-2008


Tên Virus Hãng Đưa lên
Autorun-DF Sophos 21:08
Dropr-G Sophos 21:08
VB-DZH Sophos 21:08
Dialer-FE Sophos 21:08
Bank-C Sophos 17:59
Agent-GWK Sophos 17:59
Exp/MS08-021 Sophos 17:59
TROJ_AGENT.AMAL Trend Micro 17:22
Trojan-Spy:W32/Small.BSL F-Secure 16:31
TROJ_DROPPER.IAW Trend Micro 13:26
Trojan-PSW:W32/Papras.DC F-Secure 11:01
Dload-BZ Sophos 09:18
BHO-FH Sophos 09:18
Agent-GWJ Sophos 09:18
Bckdr-QNA Sophos 09:18
Agent-GWI Sophos 09:18
AdClick-ES Sophos 09:18
Mal/PrnDial-C Sophos 09:18
Dwnldr-HCH Sophos 09:18
FakeAV-M Sophos 09:18
Psyme-IH Sophos 09:18
Mdrop-BRO Sophos 03:43
Agent-GWH Sophos 03:43

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.