Danh sách virus 15-04-2008


Tên Virus Hãng Đưa lên
Agent-GWG Sophos 23:59
Psyme-IG Sophos 23:59
Psyme-IF Sophos 23:59
Dloadr-BKQ Sophos 23:59
Dloadr-BKP Sophos 23:59
Banloa-FE Sophos 23:59
Agent-GWE Sophos 16:53
Agent-GWD Sophos 16:53
FakeAV-N Sophos 16:53
Bdoor-AKJ Sophos 16:53
Downld-W Sophos 16:53
Autorun-DB Sophos 16:53
Agent-GWF Sophos 16:53
FakeAV-O Sophos 16:53
Autorun-DD Sophos 16:53
Rbot-Fam Sophos 16:53
SillyFDC-CH Sophos 11:48
Dwnldr-HCK Sophos 11:48
Gach-A Sophos 11:48
SillyFDC-CG Sophos 08:13
Dwnldr-HCI Sophos 08:13
DwnLdr-HCJ Sophos 08:13
KeyLog-KC Sophos 03:23
Autorun-DC Sophos 00:38
Autorun-DA Sophos 00:38
Rbot-GWT Sophos 00:38

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.