Danh sách virus 13-5-2008


Tên Virus Hãng Đưa lên
Loxar-K Sophos 22:08
Loxar-L Sophos 22:08
Servu-FI Sophos 22:08
MacSwp-C Sophos 22:08
Agent-GZG Sophos 22:08
Agent-GZE Sophos 22:08
Agent-GZF Sophos 22:08
Agent-GZD Sophos 22:08
Mal/Zlob-R Sophos 22:08
Trojan-Spy:HTML/Fraud F-Secure 18:51
Dloadr-BBA Sophos 17:38
Banspy-F Sophos 17:38
Drop-S Sophos 17:38
Drop-U Sophos 17:38
Small-ELN Sophos 17:38
FakeVir-BC Sophos 17:38
Proxy-IL Sophos 17:38
Banhost-N Sophos 14:23
DwnLdr-HDI Sophos 14:23
Mal/ObfJS-AN Sophos 14:23
Mal/Behav-233 Sophos 14:23
FakeAle-BF Sophos 14:23
Zlob-AHC Sophos 14:23
NtRoot-C Sophos 14:23
Bnkmr-Fam Sophos 13:38
Sohana-AV Sophos 08:43
DwnLdr-HDH Sophos 08:43
VBLima-Gen Sophos 05:28
Autoit-H Sophos 05:28
VB-DZP Sophos 05:28
RKSal-Gen Sophos 05:28
Niya-C Sophos 02:33
PrivZone-A Sophos 02:33
Sality-AD Sophos 02:33
Sality-AP Sophos 02:33

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.