Danh sách virus 11-5-2008


Tên Virus Hãng Đưa lên
FakeVir-BB Sophos 22:23
VirtInf-A Sophos 15:53
Autorun-DW Sophos 15:53
Psyme-IU Sophos 15:53
Iframe-AC Sophos 15:53
Psyme-IT Sophos 15:53
Socks-F Sophos 08:53
Agent-GYZ Sophos 08:53
Dropr-I Sophos 08:53
Thili-A Sophos 03:18

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.