Danh sách virus 04-04-2008


Tên Virus Hãng Đưa lên
FakeAle-BA Sophos 21:48
Drop-O Sophos 21:48
Mal/Banspy-I Sophos 21:48
Agent-GVI Sophos 17:33
Hupigon-TA Sophos 17:33
VBDrop-F Sophos 13:23
Linux/Piltot-A Sophos 09:23
Agent-GVH Sophos 09:23
AdClick-ER Sophos 09:23
IRCBot-ABF Sophos 09:23
IRCBot-ABD Sophos 09:23
PWS-AQU Sophos 09:23
Bckdr-QMW Sophos 09:23
EncLoad-A Sophos 09:23
Mal/Behav-212 Sophos 06:48
JS/ObfJS-C Sophos 06:48
Agent-GVG Sophos 06:48
Mal/EncPk-CE Sophos 06:48
Agent-GVF Sophos 06:48
Bckdr-ZLC Sophos 06:48
Rootkit-CH Sophos 06:48
DwnLdr-HCC Sophos 06:48
Proxy-IJ Sophos 06:48
NtRootK-DE Sophos 06:48

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.