Danh sách virus 01-04-2008


Tên Virus Hãng Đưa lên
Agent-GUT Sophos 22:13
Agent-GUS Sophos 22:13
Agent-GUR Sophos 17:08
LegMir-ARS Sophos 17:08
FakeAle-AX Sophos 13:18
Wimad-E Sophos 13:18
DNSChan-MI Sophos 13:18
Bancos-BDX Sophos 13:18
VBS/Psyme-HV Sophos 09:33
JS/Autorun-CO Sophos 09:33
Zlob-AJO Sophos 09:33
Rootkit-CG Sophos 09:33
Mdrop-BRE Sophos 09:33
Ambler-D Sophos 09:33
IRCBot-AAX Sophos 09:33
Win32/Vundo.UU – CA Computer Associates 05:27
Win32/SillyDl.EBF – CA Computer Associates 05:27
Win32/SillyDl.EBG – CA Computer Associates 05:27
Win32/SillyDl.EBH – CA Computer Associates 05:27
Win32/SillyDl.EBI – CA Computer Associates 05:27
Win32/SillyDl.EBJ – CA Computer Associates 05:27
Win32/SillyDl.EBK – CA Computer Associates 05:27
Win32/SillyDl.EBM – CA Computer Associates 05:27
Win32/SillyDl.EBL – CA Computer Associates 05:27
Win32/SillyDl.EBN – CA Computer Associates 05:27
Win32/SillyDl.EBO – CA Computer Associates 05:27
Tilebot-KT Sophos 05:08
StartP-BC Sophos 05:08
Bifrose-VS Sophos 05:08
Mdrop-BRD Sophos 05:08
Agent-GUQ Sophos 05:08
Win32/Vundo.UA – CA Computer Associates 03:07

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.