Cấu hình một Mac VLAN


Thích Máy TínhCác quản trị viên doanh nghiệp, đặc biệt với những người thân thiện nhất với Windows, có thể không biết rằng các hệ thống Mac OS X Snow Leopard có thể được cấu hình để tạo lên các mạng cục bộ ảo (VLAN). Apple đã cung cấp sự hỗ trợ cho chuẩn IEEE 802.1Q bên trong Mac OS.

Tại sao một quản trị viên doanh nghiệp lại muốn xem xét các VLAN? Sử dụng một VLAN, một mạng vật lý có thể được sử dụng để kết nối đến nhều phòng ban. Mặc dù vậy sự bổ sung của các VLAN dựa trên phần mềm lại cho phép phân đoạn các workstation thành các mạng cục bộ LAN tách biệt hoàn toàn. Với hỗ trợ bởi switch layer-3, các máy trạm workstation sẽ được phân đoạn theo phòng ban. Điều đó có nghĩa rằng các hệ thống bên trong một phòng ban nào đó không thể xâm nhập bừa bãi vào các thông tin trên các máy trạm bên trong các phòng ban khác. Sự bảo mật được trợ giúp ở đây, và các quản trị viên sẽ có được sự kiểm soát mạnh mẽ hơn về việc định tuyến lưu lượng mạng.

Cấu hình một Mac VLAN

Cấu hình các thiết lập VLAN

Để thực thi một VLAN bên trong Mac OS X, bạn phải biết username và password quản trị viên. Khi có các chứng chỉ quản trị hệ thống trong tay, mở System Preferences và chọn Network trong phần Internet & Wireless. Nếu khóa ở góc trái bên dưới của Network applet bị khóa, kích đúp vào nó, cung cấp username và password quản trị hệ thống và kích OK để kích hoạt các thay đổi.

Khi Network applet được mở và khóa cũng được mở để cho phép thay đổi, hãy chọn location mạng thích hợp (các tùy chọn mặc định là AirPort, Ethernet và FireWire), hoặc có thể tạo một location mới.

Với location mạng đúng được làm nổi bên trong Network preferences applet, tạo một giao diện VLAN bằng cách kích vào biểu tượng thiết bị có trong phần dưới của cửa sổ. Cuộn xuống dưới của cửa sổ pop-up và chọn Manage Virtual Interfaces.

Một cửa sổ mới gồm có hai cột (Interface và BSD Name) sẽ xuất hiện. Kích biểu tượng “+” ở phần dưới của cưa sổ và chọn New VLAN. Nhập vào tên cho VLAN bên trong trường VLAN Name. Chỉ định VLAN Tag (tag phải là một số nguyên nằm trong khoảng 1 đến 4094 và hợp với cấu hình VLAN mạng còn lại). Sau đó bảo đảm giao diện mạng thích hợp được chọn từ menu sổ xuống được cấp, kích Create, sau đó kích Done. VLAN mới sẽ xuất hiện với giao diện mạng khác.

Nếu sau này bạn cần chỉnh sửa các thiết lập VLAN, hãy kích đúp vào VLAN tương ứng từ bên trong các giao diện mạng được liệt kê trong Network preferences console. Khi tất cả các thiết lập VLAN được cấu hình đúng cách, kích nút Apply. Sau đó lưu và kích hoạt các thay đổi.

Các VLAN sẽ cố gắng gia nhập một mạng đang tồn tại bằng cách sử dụng DHCP, mặc định. Nếu bạn cần chỉ định các thiết lập mạng một cách thủ công, hãy đánh dấu VLAN bên trong các giao diện mạng được liệt kê và chọn Manually từ menu sổ xuống Configure IPv4. Sau đó bạn cần cung cấp địa chỉ IP, subnet mask, router, DNS server và các miền tìm kiếm.

Nguồn: Internet

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.