Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R9 (19/08/2018)

MISA Bamboo.NET là phần mềm kế toán giúp UBND Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ: Quản lý các khoản thu, chi ngân sách; Tiền mặt; Tiền gửi; Tiền lương; Vật tư-CCDC; Tài sản cố định. Đặc biệt, phần mềm còn đáp ứng tốt nghiệp vụ Quản lý quỹ công chuyên dùng; Xây dựng cơ bản; Chương trình mục tiêu và dự án. Hiện nay, MISA đã triển khai phần mềm MISA Bamboo.NET cho hơn 85% Xã/Phường trên toàn quốc (khoảng 10.000 đơn vị).

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R9 (19/08/2018)
 

MISA Bamboo.NET 2019 R9 (19/08/2018)

1.  Kế toán muốn in mẫu C2-02a/NS, C2-02b/NS (TT 77/2017/TT-BTC) thể hiện đúng hình thức rút, đơn vị nhận tiền, người nhận tiền, hiển thị diễn giải chung và hiển thị được tối đa 16 dòng trên một trang để rút dự toán thuận tiện hơn
2.  Kế toán muốn được hướng dẫn cụ thế khi đối chiếu báo cáo thu, chi theo Nội dung kinh tế với dự toán, công thức bị sai lệch để kế toán dễ dàng sửa được
3.  Kế toán muốn chuyển dữ liệu từ phần mềm Bamboo sang Cơ sở dữ liệu của Sở tài chính Hải Dương để tổng hợp báo cáo toàn tỉnh
4.  Cải tiến một số mẫu biểu theo TT 343, 344
5.  Khi in Biểu số 105: Dự toán chi ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu của Dự toán chi ngân sách nhà nước để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
6.  Khi in Biểu số 115: Ước thực hiện chi ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
7.  Khi in Biểu số 118: Quyết toán chi ngân sách xã năm (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
8.  Khi in Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
9.  Khi in Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
10.  Khi in Biểu số 103: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
11.  Khi in Biểu số 108: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
12.  Khi in Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
13.  Khi in Biểu số 116: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
14.  Khi in Biểu số 01: Cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã (TT344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
15.  Khi in Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT 344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu

* Sửa lỗi:

 [Biểu số 08] Lỗi hiển thị sai số tiền của chỉ tiêu Phí, lệ phí khi in biểu số 08 với mẫu dự toán thu theo NDKT(Mẫu TT 344/2016/TT-BTC)

Hướng dẫn

Để cập nhật các bạn vào mục trợ giúp và chọn tự động cập nhật
Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R9 (19/08/2018)
Hoặc tải về bộ cài đặt: Misabambo.net 2019R9 (449MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *