Cách sửa mẫu đối chiếu 02-SDKP/ĐVDT theo QĐ 4377 trên phần mềm kế toán XÃ MISABAMBOO.Net 2019

Hiện nay Misabamboo cho phép tùy chỉnh biểu mẫu dể dàng, phục vụ đối chiếu theo yêu cầu của KBNN, trong đó có biểu mẫu  đối chiếu 02-SDKP/ĐVDT theo QĐ 4377 trên phần mềm kế toán XÃ MISABAMBOO.Net 2019
 

Để sửa biểu mẫu này ta vào phân hệ Dự Toán ngân sách và chọn Biểu mẫu 02

Cách sửa mẫu đối chiếu 02-SDKP/ĐVDT theo QĐ 4377 trên phần mềm kế toán XÃ MISABAMBOO.Net 2019

 Chọn tùy chỉnh mẫu

Cách sửa mẫu đối chiếu 02-SDKP/ĐVDT theo QĐ 4377 trên phần mềm kế toán XÃ MISABAMBOO.Net 2019

 Thiết lập các cột muốn hiện thị

Cách sửa mẫu đối chiếu 02-SDKP/ĐVDT theo QĐ 4377 trên phần mềm kế toán XÃ MISABAMBOO.Net 2019

 Sắp xếp các dòng theo yêu cầu của KBNN

Cách sửa mẫu đối chiếu 02-SDKP/ĐVDT theo QĐ 4377 trên phần mềm kế toán XÃ MISABAMBOO.Net 2019

 Lựa chọn các thông tin bổ sung

Tại đây nêu xóa không lựa chọn bổ sung thì trong bảng đối chiếu nếu có nhiều nguồn phần mềm sẽ lấy số liệu và sắp xếp từ nguồn nhỏ đến nguồn lớn. Chẳng hạn như MN 12 đến MN 13,…
Cách sửa mẫu đối chiếu 02-SDKP/ĐVDT theo QĐ 4377 trên phần mềm kế toán XÃ MISABAMBOO.Net 2019

Lưu lại ta có kết quả

Cách sửa mẫu đối chiếu 02-SDKP/ĐVDT theo QĐ 4377 trên phần mềm kế toán XÃ MISABAMBOO.Net 2019

 

Cách sửa mẫu đối chiếu 02-SDKP/ĐVDT theo QĐ 4377 trên phần mềm kế toán XÃ MISABAMBOO.Net 2019

Nếu bạn thích kiểu tùy chỉnh này, có thể tải về tại link dưới đây

Mẫu số 02-SDKP_ĐVDT_ Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước (Mẫu tùy chỉnh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *